Ascultă Radio România Actualitaţi Live

„Scurte istorii literare”

Invitată: d-na Victoria Dragu Dimitriu, scriitoare şi publicistă

Bucureşti. B-dul Elisabeta. Anul 1900. Credit: bucurestiivechi.ro

Articol de George Popescu, 18 Octombrie 2021, 22:13

E mai mult decât o descriere. Regăsim cercetare, indexare, fişare, text compoziţie, stil într-o recompunere a unor tablouri istorice însufleţite cu oameni, case, pasiuni, sentimente, rivalităţi şi multă cunoaştere.

Am redus la minimum ceea ce se poate regăsi în cărţile invitatei acestei ediţii, d-na Victoria Dragu Dimitriu, o talentată realizatoare de emisiuni radiofonice a Radio România Cultural, în trecutul recent şi scriitoare şi publicistă după pensionare ce ne farmecă cu istorii din lumea literaţilor de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi până la jumătatea veacului următor.

O lume originală ce ne este relevată de memorii, jurnale şi cronici de cenaclu în care timpul are o altă curgere – cel puţin mai molcomă şi nu abruptă – fizionomiile se detaşează cu destulă pricepere şi convingere, iar discuţiile sunt serioase, disciplinate chiar, însă străbătute de un soi de candoare pe care numai spiritul de libertate îl poate oferi.

„Poveşti cu cenacluri vechi din Bucureşti. 1880-1954” este un volum apărut la editura Vremea, în colecţia „Planeta Bucureşti”, 554 de pagini, ilustraţie fotografică, note, anexe şi indici de nume şi locuri, cu 54 de teme şi subiecte în două secţiuni în care întâlnim aproape toată lumea aceasta salonardă, îi regăsim pe scriitorii în vogă, azi clasicizaţi, domni şi doamne, amfitrioni şi oaspeţi, tinere speranţe şi novici într-o epocă în care conduita morală era de căpătâi.

Cercul de la Grigore Păucescu, Cenaclul lui Radu D. Rosetti, al lui Saşa Pană ori Barbu Solacolu şed descrise cu multă vigoare şi talent de par chiar vii, alături de Eugen Lovinescu în cenaclul „Sburătorul”, Virgil Gheorghiu, Octav Şuluţiu, ori Lucia Demetrius, Elena Farago sau Nicolae Carandino, Şerban Cioculescu şi Cella Delavrancea.

O înşiruire aleatorie, căci oferta e mult mai bogată şi ne conferă nu numai autenticitatea locurilor, întâmplărilor şi prelegerilor din viaţa cenacliştilor care – să reţinem – se întâlneau nu după un calendar, ci atunci când simţeau că au ceva de spus sau când se anunţa o confruntare de opinii şi idei.

Sunt file de istorie literară ce merită citite ori recitite şi reamintite pentru întreţinerea unui reflex atât de folositor sănătăţii trupeşti şi mai cu seamă sufleteşti a fiecăruia dintre noi. Cu atât mai mult, cu cât sunt şi bine scrise.

Copera volumului amintit. Eugen Jebeleanu (stânga) şi Eugen Lovinescu, instantaneeu, perioada interbelică. Credit: edituravremea.ro

Contribuţii editoriale: dl. Emanuel Bădescu, cercetător istoric şi publicist cu un succint periplu prin cafenelele literare din epocă. Un interviu de Mirela Băzăvan.

AUDIO: emisiunea „Istorica”, ediţia din 18 octombrie 2021 (integral)

Regia de montaj: Nicu Tănase şi Florina Neda

Regia de emisie: Oana Popescu şi Raluca Goga

Emisiunea „Istorica” se difuzează şi în reluare pe frecvenţele postului Radio România Actualităţi, marţi dimineaţa, între orele 02.05 – 02.30.

Fişierul audio poate fi descărcat cu titlu personal şi gratuit din secţiunea PODCAST, adresa fiind: https://podcast.srr.ro/RRA/istorica/-s_1-sh_321

Ne puteţi scrie la: istorica@radioromania.ro şi ne puteţi asculta în direct şi în reluare de la : www. romania-actualitati.ro

„Cupeţi, negustori şi comersanţi bucureşteni”
Istorica 01 Februarie 2021, 17:53

„Cupeţi, negustori şi comersanţi bucureşteni”

Invitată: d-na dr. Lelia Zamani, cercetător, istoric şi publicist

„Cupeţi, negustori şi comersanţi bucureşteni”
  „Balurile aristocraţiei şi baluri populare”
Istorica 08 Decembrie 2020, 12:35

„Balurile aristocraţiei şi baluri populare”

Invitat: dl. prof. dr. Adrian Silvan Ionescu, director al Institutului de Istorie a Artei din cadrul Academiei Române

„Balurile aristocraţiei şi baluri populare”
"Poveştile Unirii"
Istorica 02 Decembrie 2020, 11:35

"Poveştile Unirii"

dl. dr. Sorin Iftimi, istoric - Complexului Muzeal Naţional Moldova, Iaşi; dl. conf. dr. Ioan Cârja – Universitatea...

"Poveştile Unirii"
Valori româneşti din trecut
Istorica 31 Decembrie 2013, 13:08

Valori româneşti din trecut

Invitat : acad. Ioan Aurel Pop, rector al Universităţii "Babeş-Bolyai", Cluj

Valori româneşti din trecut
Târguri şi oraşe în secolul al XIX-lea
Istorica 11 Iunie 2013, 13:32

Târguri şi oraşe în secolul al XIX-lea

Invitaţi: dr. Georgeta Filitti, conf. dr. Simion Câlţia - Universitatea Bucureşti.

Târguri şi oraşe în secolul al XIX-lea
Nicolae Iorga - "Oameni cari au fost”
Istorica 09 Ianuarie 2013, 18:05

Nicolae Iorga - "Oameni cari au fost”

Invitat: prof. univ. dr. Valeriu Râpeanu.

Nicolae Iorga - "Oameni cari au fost”
De la Principatele Unite la Regatul României
Istorica 13 Martie 2012, 07:56

De la Principatele Unite la Regatul României

Invitaţi: dr. Georgeta Filitti, prof. dr. Cătălin Turliuc, Universitatea “Petre Andrei”, Iaşi.

De la Principatele Unite la Regatul României
Petrecerea Sărbătorilor de Iarnă în oraşe, sec. XIX - XX
Istorica 13 Decembrie 2011, 10:27

Petrecerea Sărbătorilor de Iarnă în oraşe, sec. XIX - XX

Invitaţi: Emanuel Bădescu, cercetător Cabinetul de stampe al Bibliotecii Academiei Romane Dan Dumitru Iacob, cercetător la...

Petrecerea Sărbătorilor de Iarnă în oraşe, sec. XIX - XX