Ascultă Radio România Actualitaţi Live

REGULAMENTUL CONCURSULUI "Sănătate la Băile Tușnad"

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunilor ”Bună dimineața, România!”, ”Prietenii de la 10”, „100 de minute bune”, ”Obiectiv România” „Sănătate la Băile Tușnad”.

Articol de Radio România Actualităţi, 02 Februarie 2019, 09:29


REGULAMENTUL CONCURSULUI

din cadrul emisiunilor ”Bună dimineața, România!”, ”Prietenii de la 10”,

„100 de minute bune”, ”Obiectiv România”

„Sănătate la Băile Tușnad”

www.hoteltusnad.ro

 1. ORGANIZATOR

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.8296093, organizează în perioada 4 februarie – 26 aprilie 2019 un concurs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

PARTENER

S.C. TUSNAD S.A. cu sediul în Băile Tușnad, str. Oltului, nr. 87, jud. Harghita, CIF: RO 4241753

 1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul va începe luni 4 februarie 2019 şi se va încheia vineri 26 aprilie 2019, cu derulare în cadrul emisiunilor ”Bună dimineața, România!”, ”Prietenii de la 10”, ”100 de minute bune” și ”Obiectiv România”, în perioada mai sus-menţionată; după cum urmează: în cadrul emisiunii „100 de minute bune” cu difuzare în perioada 4 - 22 februarie 2019, în cadrul emisiunii ”Prietenii de la 10” cu difuzare în perioada 25 februarie – 15 martie 2019, în cadrul emisiunii ”Obiectiv Romania” cu difuzare în perioada 18 martie – 5 aprilie 2019 și în cadrul emisiunii ”Bună dimineața, România!” cu difuzare în perioada 8 - 26 aprilie 2019.

 1. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit 18 ani până la data de 4 februarie 2019. Nu au dreptul să participe salariaţii, rudele până la gradul doi, colaboratorii cu contract ai organizatorului concursului, ai Sponsorului care asigură premiile şi orice alte persoane care au legatură directă cu acest concurs.

 1. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV

 1. Concursul se desfăşoară în perioada 4 februarie – 26 aprilie 2019, de luni până vineri, în cadrul emisiunilor ”Bună dimineața, România!”, „Prietenii de la 10”, ”100 de minute bune” și ”Obiectiv România” care se difuzează la Radio România Actualităţi după următorul mecanism de desfășurare:

 • pentru emisiunea ”Bună dimineața, România!”: în fiecare zi, de luni până joi, în perioada 8 - 26 aprilie 2019, la un moment ales aleatoriu vor fi difuzate două versuri marcate cu un semnal sonor distinct difuzat înainte - "De zici zicerea cu noi, Tușnadul te-așteaptă-n doi". Vinerea se va relua ,,Zicerea dimineții” difuzată într-o anumită zi și ascultătorii sunt invitați să răspundă, în direct, în ce zi au fost transmise versurile respective. Primul ascultător care oferă răspunsul corect, câștigă;

 • pentru emisiunea ”Prietenii de la 10”: în fiecare zi, de luni până joi, în perioada 25 februarie – 15 martie 2019, în ”Clubul prietenilor de la 10” va fi prezent un invitat cu care se va dezbate un subiect. Vinerea se va desfășura concursul propriu zis. Realizatorii vor pune o întrebare legată de numele invitatului și subiectul dezbătut într-una dintre zilele săptămânii, de luni până joi. Alegerea zilei va fi făcută de către realizatorii emisiunii. Ascultătorii vor fi invitați să sune și să răspundă în direct la întrebarea legată de numele invitatului și a subiectul dezbătut în ziua aleasă de echipa de realizatori. Primul ascultător care oferă răspunsul corect și complet, câștigă;

 • pentru emisiunea ”100 de minute bune”: în fiecare zi, de luni până joi, în perioada 4 - 22 februarie 2019, se va difuza o scurtă informație despre Uniunea Europeană, culeasă de la cetăţeni. Ascultătorii sunt invitați să rețină aceste informaţii și vinerea primul ascultător care oferă răspunsul corect și complet, în direct, câștigă un sejur la Tușnad;

 • pentru emisiunea ”Obiectiv România”: în fiecare zi, de luni până joi, în perioada 18 martie – 5 aprilie 2019, la un moment ales aleatoriu va fi difuzat un cântec românesc care va fi marcat cu un semnal sonor distinct difuzat înainte de a începe piesa - "Cântecul care te duce la Tușnad". După terminarea cântecului realizatorii emisiunii vor menționa numele interpretului/formației și titlul cântecului. Vinerea, se va desfășura concursul propriu zis. Realizatorii vor pune o întrebare legată de piesa muzicală "Cantecul care te duce la Tușnad" difuzată într-una dintre zilele săptămânii, de luni până joi. Alegerea zilei va fi făcută de către realizatorii emisiunii. După anunț, va fi difuzat referenul cântecului ales pentru concurs, după care ascultătorii vor fi invitați să sune și să răspundă în direct la întrebarea legată de piesa muzicală. Primul care oferă răspunsul corect și complet, câștigă.

 1. Pentru a putea participa la concurs concurenţii trebuie să asculte oricare dintre emisiunile ”Bună dimineața, România!”, „Prietenii de la 10”, ”La minut” și ”Obiectiv România” de luni până joi şi să reţină informațiile furnizate de către moderatorii emisiunilor, în fiecare zi;

 2. Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un pachet cazare cu tratament balnear (6 nopți cazare în cameră standard cu demipensiune pentru 2 persoane) la hotelul Tușnad din Băile Tușnad, jud. Harghita, pentru toată perioada de desfăşurare a concursului, indiferent de emisiunea în care se difuzează concursul;

 3. Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de către secretariatul emisiunilor ”Bună dimineața, România!”, „Prietenii de la 10”, ”La minut” și ”Obiectiv România”

 4. Premiul va fi constituit doar din pachetul de servicii şi nu din contravaloarea în bani a acestuia. Perioada de cazare va fi stabilită de comun acord de către câştigător cu reprezentantul hotelului Tușnad. Câştigătorul premiului se va putea prezenta la hotel în termen de maxim 40 de zile de la data câştigării ediţiei de concurs;

 5. Nerespectarea programării făcute cu reprezentantul hotelului Tușnad atrage după sine pierderea dreptului de a beneficia de premiu;

 6. Premiul nu poate fi cedat unei alte persoane.

 1. VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR

 1. Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un pachet cazare cu tratament balnear (6 nopți cazare în cameră standard cu demipensiune pentru 2 persoane) la hotelul Tușnad din Băile Tușnad, jud. Harghita, pentru perioada 4 februarie – 26 aprilie 2019;

 2. La sosirea la hotel, câştigătorul va semna un proces verbal prin care se certifică calitatea de beneficiar al premiului câștigat, în perioada stabilită de comun acord cu reprezentantul hotelului Tușnad, o declarație de acord cu condițiile de prelucrare a datelor personale şi va ataşa o copie după propria(ul) C.I./B.I. prin care se atestă calitatea de câştigător.

Important: cheltuielile de transport din localitatea câştigătorului la hotel, vor fi suportate integral de către câştigător.

 1. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor.

 1. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.
ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

 1. TAXE

Partenerul „S.C. TURIST ŞUIOR S.R.L.”, care asigură cele 12 premii acordate de către Radio România Actualităţi în cadrul concursului difuzat în emisiunile ”Bună dimineața, România!”, „Prietenii de la 10”, ”100 de minute bune” și ”Obiectiv România” în perioada 4 februarie – 26 aprilie 2019, se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 1. FORŢĂ MAJORĂ

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie

îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

 1. LITIGII

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti

 1. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.romania-actualităţi.ro începând cu data de 1 februarie 2018.

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Sănătate la Băile Tușnad”
Alte Pagini 01 Februarie 2020, 11:16

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Sănătate la Băile Tușnad”

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunilor”Între prieteni”, „La minut”, ”Obiectiv România”, „Sănătate...

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Sănătate la Băile Tușnad”
REGULAMENTUL CONCURSULUI „Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”
Alte Pagini 13 Ianuarie 2020, 09:07

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii “MATINAL” „Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”
REGULAMENTUL CONCURSULUI, ”Obiectiv, România”, "Un sejur la Băile Tușnad"
Alte Pagini 20 Septembrie 2019, 11:40

REGULAMENTUL CONCURSULUI, ”Obiectiv, România”, "Un sejur la Băile Tușnad"

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii ”Obiectiv, România” „Un sejur la Băile Tușnad”

REGULAMENTUL CONCURSULUI, ”Obiectiv, România”, "Un sejur la Băile Tușnad"
REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii ”Obiectiv, România”
Alte Pagini 20 Septembrie 2019, 11:36

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii ”Obiectiv, România”

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii ”Obiectiv, România”
Act adiţional la Regulamentul concursului Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi
Alte Pagini 06 Septembrie 2019, 10:40

Act adiţional la Regulamentul concursului Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi

Act adiţional la Regulamentul concursului Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi
Act adițional al concursului "Sport şi destindere în Stațiunea Șuior"
Alte Pagini 28 Iunie 2019, 09:47

Act adițional al concursului "Sport şi destindere în Stațiunea Șuior"

ACT ADIȚIONAL la REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunilor ”Bună dimineața, România!”, „Prietenii de la...

Act adițional al concursului "Sport şi destindere în Stațiunea Șuior"
REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fă-ți timp să te distrezi”
Alte Pagini 07 Iunie 2019, 09:42

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fă-ți timp să te distrezi”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fă-ți timp să te distrezi” din cadrul emisiunii ”Deschis în week-end”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fă-ți timp să te distrezi”
REGULAMENTUL CONCURSULUI  „Radio România Actualităţi vă invită la lectură”
Alte Pagini 17 Mai 2019, 14:45

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Radio România Actualităţi vă invită la lectură”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Radio România Actualităţi vă invită la lectură” din cadrul emisiunilor ”Obiectiv...

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Radio România Actualităţi vă invită la lectură”