Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Regulament Concurs Integral

REGULAMENTUL CONCURSULUI „O carte este un dar potrivit de Centenar!”din cadrul emisiunii ”100 de minute bune”

Regulament Concurs Integral

Articol de Radio România Actualităţi, 29 Septembrie 2018, 11:09

REGULAMENTUL CONCURSULUI „O carte este un dar potrivit de Centenar!”din cadrul emisiunii ”100 de minute bune”

1. ORGANIZATOR
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.8296093, organizează în perioada 1 octombrie – 28 decembrie 2018, un concurs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ulwww.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

PARTENER
INTEGRAL PUBLISHERS SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Str. Diaconu Coresi, nr. 53, tel. 0314.255.015, e-mail office@eintegral.ro, înregistratî în Registrul Comertului sub nr. J40/13056/2016, CUI 36598658, www.eintegral.ro.

2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE
Concursul va începe luni 1 octombrie 2018 şi se va încheia vineri 28 decembrie 2018, cu derulare în cadrul emisiunii ”100 de minute bune”, zilnic, de luni până vineri, în perioada mai sus menţionată. Numărul de premii va fi 65;

3. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE
Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit 14 ani până la data de 1 octombrie 2018. Nu au dreptul să participe salariaţii, colaboratorii cu contract ai Partenerului şi rudele până la gradul doi ale celor care lucrează în Societatea Română de Radiodifuziune.

4. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV

 1. a) Concursul se desfăşoară în perioada 1 octombrie – 28 decembrie 2018, în cadrul

  emisiunii ”100 de minute bune”, zilnic, de luni până vineri. Numărul total de ediţii

  de concurs, respectiv de premii, va fi de 65;

 2. b) Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un pachet cu cărţi,

pentru toată perioada de desfăşurare a concursului;

1

c) Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de către secretariatul emisiunii ”100 de minute bune”;

 1. d) Premiul se va atribui primului ascultător care intră în direct la numărul de telefon menţionat de moderatorul emisiunii (tarif normal) şi răspunde corect la întrebarea lansată;

 2. e) Întrebările vor fi editate de echipa emisiunii ”100 de minute bune (producător /realizator);

 3. f) Premiul va fi constituit doar din pachetul de cărţi și nu de contravaloarea în bani a acestuia;

 4. g) Conţinutul premiului, respectiv al pachetului cu cărţi, va fi modificat zilnic;

5 .VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Ascultătorul care a participat la concurs şi a răspuns corect la întrebarea pusă de moderatorul emisiunii va transmite datele complete de identificare şi adresa de corespondenţă pentru a putea intra în posesia premiului care va fi expediat de către partenerul Organizatorului, respectiv Editura Integral, prin Poșta Română;

La primirea pachetului cu cărţi, câştigătorul va semna procesul verbal și declarația de acord cu condițiile de prelucrare a datelor personale, va ataşa o copie după B.I./C.I. al/a câştigătorului şi va expedia aceste 3 documente prin poştă la adresa din antetul procesului verbal sau scanate, în format electronic, la adresa de e-mail:gabriel.olariu@radioromania.ro, în termen de maxim 5 zile de la primirea premiului.

Nerespectarea acestei cerinţe va bloca accesul respectivilor participanţi, la orice alt concurs cu premii organizat de Radio România Actualităţi, pentru o perioadă de cel puţin un an de zile de la data participării.

6. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.

7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs. ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza

de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

8. FORŢĂ MAJORĂ

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie
îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin

2

Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.
Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

9. LITIGII

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti

10. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.romania- actualităţi.ro începând cu data de 28.09.2018.

3

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”
Alte Pagini 13 Ianuarie 2020, 09:07

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii “MATINAL” „Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”
REGULAMENTUL CONCURSULUI, ”Obiectiv, România”, "Un sejur la Băile Tușnad"
Alte Pagini 20 Septembrie 2019, 11:40

REGULAMENTUL CONCURSULUI, ”Obiectiv, România”, "Un sejur la Băile Tușnad"

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii ”Obiectiv, România” „Un sejur la Băile Tușnad”

REGULAMENTUL CONCURSULUI, ”Obiectiv, România”, "Un sejur la Băile Tușnad"
REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii ”Obiectiv, România”
Alte Pagini 20 Septembrie 2019, 11:36

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii ”Obiectiv, România”

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii ”Obiectiv, România”
Act adiţional la Regulamentul concursului Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi
Alte Pagini 06 Septembrie 2019, 10:40

Act adiţional la Regulamentul concursului Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi

Act adiţional la Regulamentul concursului Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi
Act adițional al concursului "Sport şi destindere în Stațiunea Șuior"
Alte Pagini 28 Iunie 2019, 09:47

Act adițional al concursului "Sport şi destindere în Stațiunea Șuior"

ACT ADIȚIONAL la REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunilor ”Bună dimineața, România!”, „Prietenii de la...

Act adițional al concursului "Sport şi destindere în Stațiunea Șuior"
REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fă-ți timp să te distrezi”
Alte Pagini 07 Iunie 2019, 09:42

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fă-ți timp să te distrezi”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fă-ți timp să te distrezi” din cadrul emisiunii ”Deschis în week-end”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fă-ți timp să te distrezi”
REGULAMENTUL CONCURSULUI  „Radio România Actualităţi vă invită la lectură”
Alte Pagini 17 Mai 2019, 14:45

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Radio România Actualităţi vă invită la lectură”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Radio România Actualităţi vă invită la lectură” din cadrul emisiunilor ”Obiectiv...

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Radio România Actualităţi vă invită la lectură”
REGULAMENTUL CONCURSULUI ”RRA și Sportpartner vă îndeamnă la mișcare”
Alte Pagini 18 Martie 2019, 11:26

REGULAMENTUL CONCURSULUI ”RRA și Sportpartner vă îndeamnă la mișcare”

REGULAMENTUL CONCURSULUI ”Radio România Actualități și Sportpartner vă îndeamnă la mișcare” din cadrul...

REGULAMENTUL CONCURSULUI ”RRA și Sportpartner vă îndeamnă la mișcare”