Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Măsuri de accelerare a tranziției către emisii scăzute de dioxid de carbon

CE a prezentat la Bruxelles, un pachet de măsuri menite să accelereze tranziția către emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele economiei europene.

Măsuri de accelerare a tranziției către emisii scăzute de dioxid de carbon

Articol de Gabriela Tătărău, 21 Iulie 2016, 06:13

Comisia Europeană a prezentat astăzi, la Bruxelles, un pachet de măsuri menite să accelereze tranziția către emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele economiei europene.

Comisia Europeană se străduiește să asigure competitivitatea pe mai departe a Uniunii în condițiile în care modelul economic social global a suferit modificări în urma apelului lansat de Acordul de la Paris privind schimbările climatice de a face tranziția către o economie modernă, cu emisii scăzute de dioxid de carbon.

AUDIO: Europa la zi. Euranet Plus.

Propunerile de astăzi stabilesc principii directoare, clare și echitabile, care să le permită statelor membre să se pregătească pentru viitor și să asigure în continuare competitivitatea Europei.

În 2014, Uniunea și-a asumat angajamentul clar de a reduce în mod colectiv emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puțin 40 % până în 2030, comparativ cu nivelurile din 1990, în toate sectoarele economiei.

Propunerile de astăzi prezintă obiective anuale obligatorii pentru perioada 2021-2030 privind emisiile de gaze cu efect de seră ale statelor membre, în calitatea lor de contribuitori la politicile climatice ale Uniunii. Obiectivele respective privesc sectoarele transporturilor, construcțiilor, agriculturii, deșeurilor, amenajării teritoriului și silviculturii.

Noul cadru se bazează pe principiile echității, solidarității, eficienței costurilor și integrității mediului.

Toate statele membre sunt vizate, întrucât ele vor fi cele cărora le va reveni în primul rând responsabilitatea de a decide asupra manierei în care trebuie puse în aplicare măsurile necesare pentru a putea îndeplini obiectivul convenit pentru 2030.

În Uniunea Europeană se fac deja eforturi pentru ca investițiile private să fie corelate cu obiectivele în materie de politici climatice și de eficiență a resurselor. Instrumentele financiare ale uniunii contribuie într-o măsură importantă la finanțarea politicilor climatice.

Peste 50 % din investițiile aprobate până în prezent sunt relevante pentru obiectivele climatice.

Ca parte a Planului de investiții pentru Europa, Fondul european pentru investiții strategice își va atinge probabil obiectivul de a mobiliza cel puțin 315 miliarde de EUR ca investiții suplimentare în economia reală până la jumătatea anului 2018.