Ascultă Radio România Actualitaţi Live

Regulamentul concursului „80 la putere”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „80 la putere” din cadrul emisiunilor „Prietenii de la 10” şi „Obiectiv, România”.

Regulamentul concursului „80 la putere”

Articol de Radiojurnal, 02 Octombrie 2015, 11:42

REGULAMENTUL CONCURSULUI „80 la putere” din cadrul emisiunilor „Prietenii de la 10” şi „Obiectiv, Romania”:

1. ORGANIZATOR

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.82.96.093, organizează în perioada 5 – 16 octombrie 2015 un concurs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

PARTENER

EVENIMENT ARTISTIC 80, cu sediul în Bucureşti, Bulevardul Unirii, nr. 45, sector 3, cod fiscal 34464927.

2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul va începe luni 5 octombrie 2015 şi se va încheia vineri 16 octombrie 2015, cu derulare în cadrul emisiunilor: „Prietenii de la 10” şi „Obiectiv, România”, în perioada mai sus-menţionată.

3. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit 18 ani până la data de 5 octombrie 2015. Nu au dreptul să participe salariaţii, colaboratorii cu contract ai Partenerului şi rudele până la gradul doi ale celor care lucrează în Societatea Română de Radiodifuziune.

4. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV

a) Concursul se desfăşoară în perioada 5 – 16 octombrie 2015. Numărul total de premii va fi de 20 (invitaţii pentru două persoane);

b) Pentru a putea participa la concurs concurenţii trebuie să asculte asculte emisiunile mai sus menţionate, din ziua respectivă şi să răspundă corect la întrebarea pusă de moderatorul emisiunii, din conţinutul acesteia;

c) Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-o invitaţie pentru două persoane la spectacolul „80 la putere” care va avea loc luni 26 octombrie 2015 la Sala Palatului Bucureşti, pentru toată perioada de desfăşurare a concursului;

d) Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de către secretariatele emisiunilor „Prietenii de la 10” şi „Obiectiv, România”;

e) Premiul se va atribui primului ascultător care intră în direct la numărul de telefon menţionat de moderatorul emisiunii (tarif normal) şi răspunde corect la întrebarea lansată;

f) Întrebarea va fi editată de echipele emisiunilor „Prietenii de la 10” şi „Obiectiv, România” (producător /realizator);

g) Premiul va fi constituit doar din invitaţia pentru două persoane la spectacolul „80 la putere” care va avea loc luni 26 octombrie 2015 la Sala Palatului Bucureşti şi nu de contravaloarea în bani a acesteia;

h) Câştigătorii din Bucureşti se vor deplasa la sediu Societăţii Române de Radiodifuziune, după o programare prealabilă, pentru ridicarea premiului (invitaţie dublă la spectacolul „80 la putere” care va avea loc luni 26 octombrie 2015 la Sala Palatului Bucureşti). Câştigătorii din ţară vor putea intra în posesia premiului, direct de la Sala Palatului, în ziua spectacolului, respectiv 26 octombrie 2015.

5. DESFÃSURAREA CONCURSULUI

Zile de desfăşurare:

De luni până vineri, în perioada 5 – 16 octombrie 2015, în cadrul emisiunilor „Prietenii de la 10”, în jurul orei 12:20 şi „Obiectiv, România” în jurul orei 17:45.

6 .VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Ascultătorul care a participat la concurs şi a răspuns corect la întrebarea pusă de moderatorul emisiunii în cadrul căreia se difuzează concursul va transmite datele complete de identificare pentru a putea intra în posesia premiului.

7. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.

8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.

ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

9. FORŢĂ MAJORĂ

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

10. LITIGII

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti

11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.romania-actualităţi.ro începând cu data de 02.10.2015.

Prietenii de la 10 19 August 2019, 11:54

Dan Solcan la Prietenii de la 10

Dan Solcan la Prietenii de la 10
Prietenii de la 10 16 August 2019, 12:28

Calin Mocanu la Prietenii de la 10

Calin Mocanu la Prietenii de la 10
Prietenii de la 10 16 August 2019, 11:14

Doina Işfănoni la Prietenii de la 10

Doina Işfănoni la Prietenii de la 10
Anca Bucur la Prietenii de la 10
Prietenii de la 10 09 August 2019, 12:39

Anca Bucur la Prietenii de la 10

Anca Bucur la Prietenii de la 10
Ducu Bertzi la Prietenii de la 10
Prietenii de la 10 08 August 2019, 12:04

Ducu Bertzi la Prietenii de la 10

Ducu Bertzi la Prietenii de la 10
Măriuca la Prietenii de la 10
Prietenii de la 10 08 August 2019, 12:00

Măriuca la Prietenii de la 10

Măriuca la Prietenii de la 10
Raul Bodrogean si Teodora Stan la Prietenii de la 10
Prietenii de la 10 07 August 2019, 11:08

Raul Bodrogean si Teodora Stan la Prietenii de la 10

Raul Bodrogean si Teodora Stan la Prietenii de la 10
Prietenii de la 10 05 August 2019, 12:40

Eda Marcus și Elvin Dandel la Prietenii de la 10

Eda Marcus și Elvin Dandel la Prietenii de la 10