Ascultă Radio România Actualitaţi Live

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii ”Obiectiv, România”

Articol de Radio România Actualităţi, 20 Septembrie 2019, 11:36

REGULAMENTUL CONCURSULUI

din cadrul emisiunii ”Obiectiv, România”


 1. ORGANIZATOR

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R8296093, organizează în perioada 23 septembrie – 25 octombrie 2019, un concurs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

PARTENER

S.C. COLȚUL BUN S.R.L. în Sibiu, str. Str. Frigoriferului, nr.6, cod poștal 550047 înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J32/372/2015, CUI: 34396415, www.e-pneu.ro.

 1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul va începe luni 23 septembrie și se va încheia vineri 25 octombrie 2019, cu derulare în cadrul emisiunii ”Obiectiv, România” de luni până vineri, în perioada mai sus-menţionată;

 1. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 23 septembrie 2019. Nu au dreptul să participe salariaţii, colaboratorii cu contract ai Partenerului şi rudele până la gradul doi ale celor care lucrează în Societatea Română de Radiodifuziune.

Concurenții care au beneficiat de un premiu care a constat într-un bon valoric în sumă de 500 lei sau 300 de lei, au achiziționat produse de pe site-ul www.e-pneu.ro până la data de 23 septembrie 2019, prin participarea la concursul din cadrul emisiunilor difuzate la postul Radio România Actualități al căror premiu a fost asigurat de SC COLȚUL BUN SRL, nu mai pot participa la concursul cu premii care se va derula în perioada 23 septembrie – 25 octombrie 2019.

 1. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV

 1. Concursul se desfăşoară în perioada 23 septembrie – 25 octombrie 2019, în cadrul emisiunii ”Obiectiv, România”, de luni până vineri. Numărul total de ediţii de concurs, respectiv de premii, va fi de 5;

 2. Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un bon valoric în sumă de 600 lei, pentru toată perioada de desfăşurare a concursului. Bonul valoric va putea fi folosit doar pentru achiziționarea de anvelope, jante, accesorii, etc. de pe site-ul www.e-pneu.ro, în termen de 30 de zile de la data câștigării;

 3. Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de către secretariatul emisiunii ” Obiectiv, România”;

 4. Premiul se va atribui primului ascultător care intră în direct la numărul de telefon menţionat de moderatorul emisiunii (tarif normal) şi comunică corect AUTO-CUVÂNTUL transmis într-o anumită zi din sâptamâna curentă (luni-joi);

 5. Întrebările vor fi editate de echipa emisiunii ”Obiectiv, România” (producător /realizator);

 6. Premiul va fi constituit doar din bonul valoric și nu de contravaloarea în bani a acestuia.

5. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

În fiecare ediţie a emisiunii „Obiectiv, România”, de luni până joi, moderatorii emisiunii vor comunica pe parcursul emisiunii, la anumite momente, un AUTO-CUVÂNT.

Vineri, la momentul precizat de moderatorii emisiunii, se va deschide linia telefonică la care ascultătorii sunt invitaţi să intre în direct şi să comunice AUTO-CUVÂNTUL transmis într-o anumită zi din sâptamâna curentă (luni-joi). Primul ascultător care intră în direct şi comunică AUTO-CUVÂNTUL din ziua solicitată de moderator câştigă premiul săptămânii.

6 .VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Ascultătorul care a participat la concurs şi a furnizat corect indiciul solicitat de moderatorul emisiunii va transmite datele complete de identificare şi adresa de corespondenţă pentru a putea intra în posesia premiului care va fi expediat de către partenerul Organizatorului, respectiv S.C. COLȚ BUN S.R.L.;

La primirea premiului, câştigătorul va semna procesul verbal, o declarație de acord cu condițiile de prelucrare a datelor personale, va ataşa o copie după B.I./C.I. al/a câştigătorului şi va expedia cele 3 documente prin poştă la adresa din antetul procesului verbal sau scanate, în format electronic, la adresa de e-mail: gabriel.olariu@radioromania.ro, în termen de maxim 5 zile de la primirea premiului.

Nerespectarea acestei cerinţe va bloca accesul respectivilor participanţi, la orice alt concurs cu premii organizat de Radio România Actualităţi, pentru o perioadă de cel puţin un an de zile de la data participării.

7. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.

8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.
ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza

de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

9. FORŢĂ MAJORĂ

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie

îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

10. LITIGII

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti

11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.romania-actualităţi.ro începând cu data de 20.09.2019.

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Sănătate la Băile Tușnad”
Alte Pagini 01 Februarie 2020, 11:16

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Sănătate la Băile Tușnad”

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunilor”Între prieteni”, „La minut”, ”Obiectiv România”, „Sănătate la Băile Tușnad”.

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Sănătate la Băile Tușnad”
REGULAMENTUL CONCURSULUI „Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”
Alte Pagini 13 Ianuarie 2020, 09:07

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii “MATINAL” „Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”
REGULAMENTUL CONCURSULUI, ”Obiectiv, România”, "Un sejur la Băile Tușnad"
Alte Pagini 20 Septembrie 2019, 11:40

REGULAMENTUL CONCURSULUI, ”Obiectiv, România”, "Un sejur la Băile Tușnad"

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii ”Obiectiv, România” „Un sejur la Băile Tușnad”

REGULAMENTUL CONCURSULUI, ”Obiectiv, România”, "Un sejur la Băile Tușnad"
Act adițional al concursului "Sport şi destindere în Stațiunea Șuior"
Alte Pagini 28 Iunie 2019, 09:47

Act adițional al concursului "Sport şi destindere în Stațiunea Șuior"

ACT ADIȚIONAL la REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunilor ”Bună dimineața, România!”, „Prietenii de la 10”, ”100 de...

Act adițional al concursului "Sport şi destindere în Stațiunea Șuior"
REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fă-ți timp să te distrezi”
Alte Pagini 07 Iunie 2019, 09:42

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fă-ți timp să te distrezi”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fă-ți timp să te distrezi” din cadrul emisiunii ”Deschis în week-end”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fă-ți timp să te distrezi”
REGULAMENTUL CONCURSULUI  „Radio România Actualităţi vă invită la lectură”
Alte Pagini 17 Mai 2019, 14:45

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Radio România Actualităţi vă invită la lectură”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Radio România Actualităţi vă invită la lectură” din cadrul emisiunilor ”Obiectiv România” și...

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Radio România Actualităţi vă invită la lectură”
REGULAMENTUL CONCURSULUI ”RRA și Sportpartner vă îndeamnă la mișcare”
Alte Pagini 18 Martie 2019, 11:26

REGULAMENTUL CONCURSULUI ”RRA și Sportpartner vă îndeamnă la mișcare”

REGULAMENTUL CONCURSULUI ”Radio România Actualități și Sportpartner vă îndeamnă la mișcare” din cadrul emisiunii ”Matinal”.

REGULAMENTUL CONCURSULUI ”RRA și Sportpartner vă îndeamnă la mișcare”
Alte Pagini 02 Februarie 2019, 09:29

REGULAMENTUL CONCURSULUI "Sănătate la Băile Tușnad"

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunilor ”Bună dimineața, România!”, ”Prietenii de la 10”, „100 de minute bune”,...

REGULAMENTUL CONCURSULUI "Sănătate la Băile Tușnad"