Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: PROBLEME LA ZI - DEZBATEREA RRA (R) Marţi, 04 Octombrie

Cele mai citite

Articole recente

Ştiri

Autor

Radio România Actualităţi

28 Ianuarie 2022
Vizualizari: 17609
Comentează add

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Radio România Actualităţi vă invită la lectură” din cadrul emisiunilor ”Obiectiv România”, "Poiana lui Johann" și ”Dimineți...cu soare”.

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Radio România Actualităţi vă invită la lectură”

radio-romania-actualitati

 Foto arhivă

                                                                   


 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

„Radio România Actualităţi vă invită la lectură”

din cadrul emisiunilor 

”Obiectiv România”, “ Poiana lui Johann”și Dimineți...cu soare


 

 1. ORGANIZATOR  

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.8296093, organizează în perioada             1 februarie – 2 decembrie 2022, un concurs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

PARTENER

RAO DISTRIBUŢIE SRL, cu sediul în Bucureşti, sector 1, Str. Bârgăului nr. 9-11, inregistrata in Registrul Comertului sub nr. J40/411/2006, avand CUI 6841606, www.raobooks.com.

 1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

Concursul va începe 1 februarie 2022 şi se va încheia vineri 2 decembrie 2022, cu derulare în cadrul emisiunilor ”Obiectiv România zilnic, de luni până Joi , vineri    “Poiana lui Johann” și Dimineți...cu soare”, sâmbăta și duminica, în perioada mai sus menţionată, după următorul desfășurator:

a) emisiunea „Obiectiv România” în perioada 1 februarie – 30 iunie și 1 septembrie – 2 decembrie 2021, de luni până Joi si vineri “ Poiana lui Johann”. Numărul de premii va fi 175;

b) emisiunea ”Dimineți ...cu soare” în zilele: 5,6,12, 13, 19, 20, 26, 27 februarie; 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 martie;  2, 3, 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30 aprilie; 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29, mai; 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 iunie; 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 septembrie; 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 29, 30 octombrie; 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27 noiembrie 2021. Numărul de premii va fi 68;

 1. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit 14 ani până la data de 1 februarie 2022. Nu au dreptul să participe salariaţii, colaboratorii cu contract ai Partenerului şi rudele până la gradul doi ale celor care lucrează în Societatea  Română de Radiodifuziune.

 1. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV  

 1. Concursul se desfăşoară în perioada 1 februarie - 2 decembrie 2022, în cadrul emisiunilor ”Obiectiv România” de luni până Joi / vineri in „Poiana lui Johann”, și ”Dimineți...cu soare”, sâmbăta și duminica. Numărul total de ediţii de concurs, respectiv de premii, va fi de 243;

 2. Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un pachet cu cărţi, pentru toată perioada de desfăşurare a concursului, indiferent de emisiunea în care se desfășoară concursul; 

 3. Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de către secretariatele emisiunilor ”Obiectiv România”; „Poiana lui Johann”și ”Dimineți...cu soare”

 4. Premiul se va atribui primului ascultător care intră în direct la numărul de telefon menţionat de realizatorul emisiunii (tarif normal) şi răspunde corect la întrebarea lansată;

 5. Întrebările vor fi editate de echipele emisiunilor ”Obiectiv România” ; „Poiana lui Johann”și ”Dimineți...cu soare” (producător /realizator);

 6. Premiul  va fi constituit doar din pachetul de cărţi si nu de contravaloarea în bani a acestuia;

 7. Conţinutul premiului, respectiv al pachetului cu cărţi, va fi modificat periodic. Titlurile volumelor care vor compune pachetul cu cărţi vor fi mediatizate de realizatorii emisiunilor ”Obiectiv România” , „Poiana lui Johann”și ”Dimineți...cu soare” ;

                         

  5 .VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Ascultătorul care a participat la concurs şi a răspuns corect la întrebarea pusă de realizatorul emisiunii va transmite datele complete de identificare şi adresa de corespondenţă pentru a putea intra în posesia premiului care va fi expediat de către Organizator.

La primirea premiului, câştigătorul va semna procesul verbal, declaraţia de acord cu

condiţiile de prelucrare a datelor personale, va ataşa o copie după propriul B.I./C.I. şi va expedia aceste documente prin poştă la adresa din antetul procesului verbal sau scanate, în format electronic, la adresa de e-mail: gabriel.olariu@radioromania.ro, în termen de maxim 5 zile de la primirea premiului. 

Nerespectarea acestei cerinţe va bloca accesul respectivilor participanţi, la orice alt concurs cu premii organizat de Radio România Actualităţi, pentru o perioadă de cel puţin un an de zile de la data participării.  

   6.  RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.

    

   7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.
ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor       personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza 

de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

    8. FORŢĂ MAJORĂ 

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie

îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel. 

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră. 

    9. LITIGII 

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti. 

    

                                             


Etichete rrascrollconcursuri romania actualitatiregulamentconcursRadio România Actualităţi vă invită la lecturăREGULAMENTUL CONCURSULUI „Radio România Actualităţi vă invită la lectură”

Articole cu teme similare:

Recomandarile editorului:

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live