Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: M3 - MUZICA DE LA 3 Vineri, 22 Octombrie

Cele mai citite

Articole recente

Emisiuni

Autor

Radio România

6 Aprilie 2015
Vizualizari: 2515
Comentează add

REGULAMENTUL CONCURSULUI "Poveşti, cu care creşti" din cadrul emisiunii “LA MINUT”.

Regulamentul concursului "Poveşti, cu care creşti"

radio-romania

1. ORGANIZATOR

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.82.96.093, organizează în perioada 6 aprilie – 25 septembrie 2015 un concurs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

PARTENER
EDITURA LITERA INTERNAŢIONAL
, cu sediul în Bucureşti, Str. Emanoil Porumbaru nr. 31A, et. 1, ap. 3, sector 1, înregistrată sub nr. J40/6379/1998, cod unic de înregistrare RO 10752035

2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE
Concursul va începe luni 6 aprilie 2015 şi se va încheia vineri 25 septembrie 2015, cu derulare în cadrul emisiunii „LA MINUT”, doar în zilele luni, miercuri şi vineri, în perioada mai sus-menţionată.

3. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE
Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit 14 ani până la data de 6 aprilie 2015. Nu au dreptul să participe salariaţii, colaboratorii cu contract ai Partenerului şi rudele până la gradul doi ale celor care lucrează în Societatea Română de Radiodifuziune.

4. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV
a) Concursul se desfăşoară în perioada 6 aprilie – 25 septembrie 2015, în cadrul ediţiilor de luni, miercuri şi vineri ale emisiunii „LA MINUT” care se difuzează la Radio România Actualităţi, în intervalul orar 14:05 – 16:00. Numărul total de ediţii de concurs, respectiv de premii, va fi de 75;
b) Pentru a putea participa la concurs concurenţii trebuie să asculte rubrica „Poveşti cu care creşti” din cadrul emisiunii „LA MINUT” din ziua cu concurs şi să răspundă corect la întrebarea pusă de moderatorul emisiunii;
c) Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un pachet cu cărţi, pentru toată perioada de desfăşurare a concursului;
d) Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de către secretariatul emisiunii “LA MINUT”;
e) Premiul se va atribui primului ascultător care intră în direct la numărul de telefon menţionat de moderatorul emisiunii (tarif normal) şi răspunde corect la întrebarea lansată;
f) Întrebarea va fi editată de echipa “LA MINUT” (producător /realizator);
g) Premiul va fi constituit doar din pachetul de cărţi si nu de contravaloarea în bani a acestuia;
h) Conţinutul premiului, respectiv al pachetului cu cărţi, va fi modificat săptămânal. Titlurile volumelor care vor compune pachetul cu cărţi vor fi mediatizate de moderatorul emisiunii „LA MINUT”.

5. DESFÃSURAREA CONCURSULUI
Zile şi ore de desfăşurare:
Luni, miercuri, vineri în jurul orei 15:50

6 .VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR
Ascultătorul care a participat la concurs şi a răspuns corect la întrebarea pusă de moderatorul emisiunii „LA MINUT” va transmite datele complete de identificare şi adresa de corespondenţă pentru a putea intra în posesia premiului care va fi expediat de către partenerul Organizatorului, respectiv Editura LITERA;

La primirea pachetului cu cărţi, câştigătorul va semna procesul verbal, va ataşa o copie după B.I./C.I. al/a câştigătorului şi va expedia ambele documente prin poştă la adresa din antetul procesului verbal sau scanate, în format electronic, la adresa de e-mail: gabriel.olariu@radioromania.ro, în termen de maxim 5 zile de la primirea premiului.
Nerespectarea acestei cerinţe va bloca accesul respectivilor participanţi, la orice alt concurs cu premii organizat de Radio România Actualităţi, pentru o perioadă de cel puţin un an de zile de la data participării.

7. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.

8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.
ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

9. FORŢĂ MAJORĂ
În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie
îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.
Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

10. LITIGII
Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti

11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.romania-actualităţi.ro începând cu data de 03.04.2015.


Etichete regulamentPovesti cu care cresticoncursLa minutSocietatea Romana de Radiodifuziune

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live