Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: ÎNTRE PRIETENI (CONTINUARE) Luni, 20 Septembrie

Cele mai citite

Articole recente

Autor

16 Aprilie 2020
Vizualizari: 23786
Comentează add

REGULAMENTUL CONCURSULUI "Povestea cămășii" din cadrul emisiunilor ”Între prieteni” și ”Obiectiv, România”.

REGULAMENTUL CONCURSULUI "Povestea cămășii"

-

                            GAMA.ro                                     


 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

Povestea cămășii

din cadrul emisiunilor ”Între prieteni” și ”Obiectiv, România


 

 1. ORGANIZATOR  

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R8296093, organizează în perioada 13 aprilie – 4 septembrie 2020, un concurs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

PARTENER

S.C. GAMA S.R.L. în Sibiu, str. Zidului, nr.7, înmatriculată la Registrul Comerțului sub nr. J32/434/1991, CUI: RO800488, www.gama.ro.

 1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

Concursul va începe  luni 13 aprilie 2020 și se va încheia vineri 4 septembrie 2020, cu derulare în cadrul emisiunilor ”Între prieteni” și ”Obiectiv, România”, de luni până vineri, în perioada mai sus-menţionată;

 1. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 13 aprilie 2020. Nu au dreptul să participe salariaţii, colaboratorii cu contract ai Partenerului şi rudele până la gradul doi ale celor care lucrează în Societatea  Română de Radiodifuziune.

 1. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV  

 1. Concursul se desfăşoară în perioada 13 aprilie - 4 septembrie 2020, în cadrul emisiunilor ”Între prieteni” și ”Obiectiv, România, de luni până vineri. Numărul total de ediţii de concurs, respectiv de premii, va fi 21;

 2. Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un bon valoric în sumă de 500 RON, pentru toată perioada de desfăşurare a concursului. Bonul valoric va putea fi folosit doar pentru achiziționarea de cămăși și accesorii de pe site-ul www.gama.ro, în termen de 30 de zile de la data câștigării; 

 3. Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de către secretariatele emisiunilor ”Între prieteni” și ”Obiectiv, România”;

 4. Premiul se va atribui primului ascultător care intră în direct la numărul de telefon menţionat de moderatorul emisiunii (tarif normal) şi comunică corect indiciul transmis într-o anumită zi din sâptamâna curentă (luni-joi);

 5. Întrebările vor fi editate de echipele emisiunilor ”Între prieteni” și ”Obiectiv, România (producător /realizator);

 6. Premiul  va fi constituit doar din bonul valoric și nu de contravaloarea în bani a acestuia.

5.  MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

În ediţiile emisiunilor ”Între prieteni” și ”Obiectiv, România”, din perioadele de difuzare:

 • pentru emisiunea ”Între prieteni” cu difuzare în perioada 13 aprilie – 26 iunie 2020;

 • pentru emisiunea ”Obiectiv România” cu difuzare în perioada 29 iunie – 4 septembrie 2020;

de luni până joi, moderatorii emisiunii vor comunica pe parcursul emisiunii, la anumite momente, un indiciu. Vineri, la momentul precizat de moderatorii emisiunilor, se va deschide linia telefonică la care ascultătorii sunt invitaţi să intre în direct şi să comunice indiciul transmis într-o anumită zi din sâptamâna curentă (luni-joi). Primul ascultător care intră în direct şi comunică indiciul din ziua solicitată de moderator câştigă premiul săptămânii. 

                         

  6 .VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Ascultătorul care a participat la concurs şi a furnizat corect indiciul solicitat de moderatorul emisiunii va transmite datele complete de identificare şi adresa de corespondenţă pentru a putea intra în posesia premiului care va fi expediat de către partenerul Organizatorului, respectiv S.C. GAMA S.R.L. 

Câștigătorul premiului va accesa site-ul www.gama.ro, va alege produsele dorite și va efectua comanda telefonic la numărul de telefon furnizat de Organizator doar după transmiterea de către Organizator a procesului verbal care va conține toate datele de identificare ale câștigătorului, către SC GAMA SRL, pentru autentificare.

La primirea premiului, câştigătorul va semna procesul verbal, o declarație de acord cu condițiile de prelucrare a datelor personale, va ataşa o copie după B.I./C.I. al/a câştigătorului şi va expedia cele 3 documente prin poştă la adresa din antetul procesului verbal sau în format electronic, la adresa de e-mail: gabriel.olariu@radioromania.ro, în termen de maxim 5 zile de la primirea premiului. 

Nerespectarea acestei cerinţe va bloca accesul respectivilor participanţi, la orice alt concurs cu premii organizat de Radio România Actualităţi, pentru o perioadă de cel puţin un an de zile de la data participării.  

 

   7.  RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.

    

   8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.
ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor       personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza 

de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

    9. FORŢĂ MAJORĂ 

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie

îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel. 

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră. 

    10. LITIGII 

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti 

                                             


Etichete concursgamaintre prietenipovestea camasii

Articole cu teme similare:

Recomandarile editorului:

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live