Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: PRINTRE STELE Luni, 13 Iulie

Cele mai citite

Articole recente

Autor

Radio România Actualităţi

4 Ianuarie 2019
Vizualizari: 36082
Comentează add

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii “MATINAL” „Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”

                   


 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

din cadrul emisiunii “MATINAL

„Odihnă şi relaxare la Geoagiu Băi”

www.hotelgermisara.ro


 

  


 

 1. ORGANIZATOR  

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.82.96.093, organizează în perioada 7 ianuarie – 27 decembrie 2019  un concurs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

PARTENER

S.C. COMPLEX  HOTELIER GERMISARA SRL, cu sediul în Geoagiu Băi, str. Germisara, nr. 1, jud. Hunedoara, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J20/319/18.02.2008, CIF: RO23310116.

 1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul va începe luni 7 ianuarie 2019 şi se va încheia vineri 27 decembrie 2019, cu derulare în cadrul emisiunii „MATINAL”, în perioada mai sus-menţionată.

 1. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit 18 ani până la data de 7 ianuarie 2019. Nu au dreptul să participe salariaţii, rudele până la gradul doi, colaboratorii cu contract ai organizatorului concursului, ai Sponsorului care asigură premiile şi orice alte persoane care au legatură directă cu acest concurs.

Concurenții care au beneficiat de un premiu care a constat într-un pachet cazare cu tratament balnear (5 nopţi cazare cu pensiune completă și tratament pentru 2 persoane), la hotel Germisara 4* din Geoagiu Băi, jud. Hunedoara, prin participarea la concursul din cadrul emisiunii ”MATINAL”, indiferent de perioda de derulare a concursului, respectiv până la data de 7 ianuarie 2019, nu mai pot participa la concurs.  

 1. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV  

 1. Concursul se desfăşoară în perioada 7 ianuarie – 27 decembrie 2019, de luni până vineri, în cadrul emisiunii “MATINAL” care se difuzează la Radio România Actualităţi în intervalul orar 07:20 – 10:00;

 2. Pentru a putea participa la concurs concurenţii trebuie să asculte emisiunea „MATINAL” de luni până joi şi să reţină cele două indicii furnizate de către moderatorul emisiunii “ MATINAL”, în fiecare zi;

 3. Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un pachet
  cazare cu tratament balnear (5 nopţi cazare cu pensiune completă și tratament pentru 2 persoane), la hotel Germisara 4* din Geoagiu Băi, jud. Hunedoara, pentru toată perioada de desfăşurare a concursului; 

 4. Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de către secretariatul emisiunii “ MATINAL”;

 5. Premiul se va atribui după mecanismul de desfăşurare prezentat mai jos;

 6. Gazda concursului: moderatorul programului respectiv;

 7. Premiul  va fi constituit doar din pachetul de servicii şi nu din contravaloarea în bani a acestuia. Perioada de cazare va fi stabilită de comun acord de către câştigător cu reprezentantul hotelului. Câştigătorul premiului se va putea prezenta la hotel în termen de maxim 45 de zile de la data câştigării ediţiei de concurs din cadrul emisiunii “MATINAL;

 8. Nerespectarea programării făcute cu reprezentantul hotelului atrage după sine pierderea dreptului de a beneficia de premiu;

 9. Premiul nu poate fi cedat unei alte persoane.

5.  MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

În fiecare ediţie a emisiunii „Matinal”, de luni până joi, moderatorul emisiunii va comunica pe parcursul emisiunii, la anumite momente, câte un indiciu legat de materialele editoriale difuzate în cadrul emisiunii din ziua respectivă. Vor fi câte două indicii pe emisiune.

Vineri, în jurul orei 9:30, se va deschide linia telefonică la care ascultătorii sunt invitaţi să intre în direct şi să comunice indiciile, în ordinea transmiterii lor, dintr-o anumită zi. Primul ascultător care intră în direct şi comunică cele două indicii în ordinea transmiterii acestora din ziua solicitată de moderator câştigă premiul săptămânii.

 1. VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR

 1. Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un pachet de
  cazare cu tratament balnear (5 nopţi cazare cu pensiune completă și tratament pentru 2 persoane), la hotel Germisara 4* din Geoagiu Băi, jud. Hunedoara, pentru toată perioada de derulare a concursului;

 2. La sosirea la hotel, câştigătorul va semna un proces verbal prin care se certifică calitatea de beneficiar al premiului câștigat, în perioada stabilită de comun acord cu reprezentantul hotelului  şi va ataşa o copie după propria(ul) C.I./B.I. prin care se atestă calitatea de câştigător.

Important: cheltuielile de transport din localitatea câştigătorului la hotel, vor fi suportate integral de către câştigător.

  7. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor.

   

  8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.
ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor       personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

 

   9.TAXE

Sponsorul „S.C. COMPLEX HOTELIER GERMISARA SRL”, care asigură premiile (5 nopţi cazare cu pensiune completă și tratament pentru 2 persoane, la hotel Germisara 4* din Geoagiu Băi, jud. Hunedoara), acordate de către Radio România Actualităţi în cadrul concursului difuzat în emisiunea „MATINAL”, se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

10. FORŢĂ MAJORĂ

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie

îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

   11. LITIGII

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti

   12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.romania-actualităţi.ro începând cu data de 4 ianuarie 2019.

 


 


Etichete Concursuri Romania ActualitaticoncursOdihnă şi relaxare la Geoagiu Băi

Articole cu teme similare:

Recomandarile editorului:

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live