Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: Bună dimineaţa, România! Luni, 19 Aprilie

Cele mai citite

Articole recente

Ştiri

Autor

Radio România Actualităţi

14 Martie 2021
Vizualizari: 2906
Comentează add

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fii deștept financiar” din cadrul emisiunii „Între prieteni”.

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Fii deștept financiar”

radio-romania-actualitati

 Foto arhivă

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

 „Fii deștept financiar

 din cadrul emisiunii 

„Între prieteni”

1. ORGANIZATORII Concursului „Fii deștept financiar”:

      AUTORITATEA de SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ (A.S.F.), cu sediul în București, Splaiul Independenței nr. 15, sector 5, cod poştal 050092, înființată prin O.U.G nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările şi completările ulterioare, cod fiscal nr. 31588130, denumită în continuare ORGANIZATORUL;

ORGANIZATORUL, de comun acord cu PARTENERUL MEDIA, îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro  şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

     FUNDAȚIA INSTITUTUL DE STUDII FINANCIARE (ISF), cu sediul în București, str. Popa Petre nr. 24, sector 2, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 3/2017, având cod de  înregistrare fiscală RO25285051, denumită în continuare CO-ORGANIZATOR;

     SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.8296093, denumită în continuare PARTENER MEDIA.

 

2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

Concursul „Fii deștept financiar” va începe luni 15 martie 2021 şi se va încheia vineri 26 martie 2021, cu derulare în cadrul emisiunii „Între prieteni” zilnic, de luni până vineri.

3. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit 14 ani până la data de 15 martie 2021. Nu au dreptul să participe salariaţii, colaboratorii cu contract şi rudele și afinii până la gradul al doilea ai salariaților/colaboratorilor ORGANIZATORULUI, CO-ORGANIZATORULUI și PARTENERULUI MEDIA.

4. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV  

a) Concursul se desfăşoară în perioada 15 – 26 martie 2021, în cadrul emisiunii „Între prieteni” zilnic, de luni până vineri. Numărul total de ediţii de concurs, respectiv de premii, va fi de 10 (zece);

b) Premiile constau în 10 (zece) telefoane mobile tip smartphone, marca Samsung Galaxy A32; 

c) Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un telefon mobil, pentru toată perioada de desfăşurare a concursului; 

d) Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de secretariatul emisiunii „Între prieteni”;

e) Premiul se va atribui conform mecanismului de desfășurare a concursului prezentat mai jos;

f) Premiul va fi constituit doar din telefonul mobil şi nu de contravaloarea în bani a acestuia.

5. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

În fiecare ediţie a emisiunii „Între prieteni”, de luni până vineri, realizatorul emisiunii va mediatiza, în intervalul orar 09:05 – 10:00, la anumite momente, concursul emisiunii cu trimitere la pagina de Facebook a Radio România Actualități și la pagina de Facebook a Autorității de Supraveghere Financiară, unde vor fi postate texte care vor conține cuvântul zilei. Textele vor fi postate pe cele două pagini de Facebook între momentul mediatizării concursului și ora 10:35.

Zilnic, la ora 10:35, se va deschide linia telefonică la care ascultătorii sunt invitaţi să intre în direct şi să comunice cuvântul zilei. Primul ascultător care intră în direct şi comunică corect cuvântul zilei, câştigă premiul. 

                  

       

6 .VALIDAREA CÂȘTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Ascultătorul care a participat la concurs şi a comunicat corect cuvântul zilei în direct, va transmite PARTENERULUI MEDIA datele complete de identificare pentru a putea intra în posesia premiului.

PARTENERUL MEDIA va transmite ORGANIZATORULUI și CO-ORGANIZATORULUI, prin e-mail, procesul-verbal care urmează a fi semnat de câștigător cu reprezentantul PARTENERULUI MEDIA, prin care se certifică calitatea de câștigător și o declaraţie de acord cu condiţiile de prelucrare a datelor personale. 

Cele două documente vor fi transmise de CO-ORGANIZATOR, împreună cu premiul, prin curier (fiind returnat AWB).  

Cele două documente (primite în colet) vor fi semnate de către câștigător și împreună cu o copie după propria C.I., acesta va transmite cele 3 documente prin poştă la adresa din antetul procesului-verbal sau scanate, în format electronic, la adresa de e-mail: gabriel.olariu@radioromania.ro , în termen de maxim 5 zile de la primirea premiului.

7.  RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR, CO-ORGANIZATOR şi PARTENERUL MEDIA prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la alte concursuri viitoare.

    

8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

8.1 În măsura în care prelucrează date cu caracter personal ale participanților și câștigătorilor  la concursul ”Fii deștept financiar”, ORGANIZATORUL, CO-ORGANIZATORUL și PARTENERUL MEDIA acționează ca operatori asociați de date cu caracter personal, obligându-se să respecte prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).

8.2 Datele cu caracter personal ale participanților la concursul „Fii deștept financiar” se prelucrează în urma obținerii consimțământului specific, informat, liber exprimat și în cunoștință de cauză al fiecărui participant.

În scopul obținerii consimțământului, participantul va fi informat asupra datelor cu caracter personal care urmează a fi prelucrate, a condițiilor, a scopului și a duratei de prelucrare a datelor cu caracter personal, precum și asupra drepturilor pe care le are în calitate de persoană vizată.

8.3  În calitate de operatori asociați de date cu caracter personal ORGANIZATORUL, CO-ORGANIZATORUL și PARTENERUL MEDIA prelucrează datele cu caracter personal ale câștigătorilor concursului pe baza consimțământului liber exprimat, specific, informat și neechivoc exprimat al acestora cu informarea adecvată a acestora asupra condițiilor de prelucrare, asupra destinatarilor datelor, a duratei de păstrare a datelor și a drepturilor pe care persoana vizată le are, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Având în vedere necesitatea îndeplinirii condițiilor formale pentru acordarea premiului la concurs, câștigătorii încheie cu PARTENERUL MEDIA un proces verbal care se transmite CO-ORGANIZATORULUI și ORGANIZATORULUI, după caz. 

Procesele verbale vor conține toate datele personale ale câștigătorului considerate de Părți ca fiind minim necesare pentru acordarea premiului și anume: nume, prenume, adresă e-mail, adresa de domiciliu, CNP.

 

9. FORŢĂ MAJORĂ 

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către ORGANIZATOR, CO-ORGANIZATOR și PARTENERUL MEDIA şi a cărui apariţie îi pun pe aceștia în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel. 

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, ORGANIZATORUL, CO-ORGANIZATORUL și PARTENERUL MEDIA vor fi exonerați de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră. 

 

10. LITIGII 

Eventualele dispute apărute între ORGANIZATOR, CO-ORGANIZATOR, PARTENERUL MEDIA şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti. Etichete rrascrollconcursregulamentFii deștept financiarÎntre prieteni(PH)

Articole cu teme similare:

Recomandarile editorului:

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live