Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: ÎNTRE PRIETENI Joi, 30 Iunie

Cele mai citite

Articole recente

Ştiri

Autor

Radio România Actualităţi

26 Noiembrie 2021
Vizualizari: 15704
Comentează add

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii “ ÎNTRE PRIETENI”.

Regulamentul Concursului din cadrul emisiunii "Între Prieteni"

radio-romania-actualitati

Foto arhivă

 

Adobe Systems                                             Description: Ar putea fi o imagine cu text care spune „MS DIANA DANUBE DELTA CRUISES”

 

 

 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI

din cadrul emisiunii “ ÎNTRE PRIETENI

 

 

 

 

www.croaziere-deltadunarii.ro

 

  

1.     ORGANIZATOR 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.82.96.093, organizează în perioada 29 noiembrie 2021 – 27 mai 2022  un concurs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

 

PARTENER

S.C. WEBMEDIA SRL, cu sediul în Tulcea, sat Vulturu, nr. T3/46, jud. Tulcea, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J36/395/2.11.2009, CIF: RO14169892.

 

 

2.     PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul va începe luni 29 noiembrie 2021 şi se va încheia vineri 27 mai 2022, cu derulare în cadrul emisiunii „ÎNTRE PRIETENI”, în perioada mai sus-menţionată.

 

3.     DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit 18 ani până la data de 29 noiembrie 2021. Nu au dreptul să participe salariaţii, rudele până la gradul doi, colaboratorii cu contract ai organizatorului concursului, ai Sponsorului care asigură premiile şi orice alte persoane care au legatură directă cu acest concurs.

Persoanele care vor participa la concurs, pentru a putea intra în posesia unui premiu în situația în care este declarat câștigător, trebuie să dețină un pașaport valabil. 

Concurenții care au beneficiat de un premiu prin participarea la concursul „Croazieră Delta Dunării cu nava MS Diana” din cadrul emisiunii ”ÎNTRE PRIETENI”, indiferent de perioda de derulare a concursului, nu mai pot participa la concurs.  

 

4.     CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV 

a)     Concursul se desfăşoară în perioada 29 noiembrie 2021 – 27 mai 2022, de luni până vineri, în cadrul emisiunii “ ÎNTRE PRIETENI” care se difuzează la Radio România Actualităţi în intervalul orar 09:05 – 12:00;

b)    Pentru a putea participa la concurs concurenţii trebuie să asculte emisiunea „ÎNTRE PRIETENI” de luni până vineri şi să reţină indiciu saptamanii furnizate de către realizatorul emisiunii “ ÎNTRE PRIETENI”;

a)     Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un pachet
pensiune completă şi croazieră din cele 6 pachete oferite: decembrie “Revelion - CROAZIERA DELTA și DUNĂRE cu NAVA MS DIANA”, ianuarie “Simfonia Deltei S4 - Descoperim Ucraina și brațul Chilia”, februarie “Simfonia Deltei S5 - Descoperim brațul Sfântu Gheorghe”, martie
Croaziera Orsova-Cazanele Mici și Mari > Veliko GRADISTE > Belgrad(Serbia) , aprilie Croaziera Orsova-Cazanele Mici și Mari > Veliko GRADISTE > Belgrad(Serbia), mai  Croaziera Orsova-Cazanele Mici și Mari > Veliko GRADISTE > Belgrad(Serbia), pentru toată perioada de desfăşurare a concursului; 

b)    Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de către secretariatul emisiunii “ÎNTRE PRIETENI”;

c)     Premiul se va atribui după mecanismul de desfăşurare prezentat mai jos;

d)    Premiul  va fi constituit doar din pachetul de servicii şi nu din contravaloarea în bani a acestuia. Perioada va fi stabilită între câştigător şi reprezentantul S.C. WEBMEDIA SRL;

e)     Nerespectarea programării făcute cu reprezentantul S.C. WEBMEDIA SRL, atrage după sine pierderea dreptului de a beneficia de premiu;

f)      Premiul nu poate fi cedat unei alte persoane.

 

5.  MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

În fiecare ediţie a emisiunii „ÎNTRE PRIETENI”, saptamanal realizatorul va comunica pe parcursul emisiunii, intr-un anumit moment câte un indiciu legat de materialele editoriale difuzate în cadrul emisiunii din saptamana respectivă. Va fi câte un indiciu pe saptamana.

In ultima zi de Vineri a fiecărei luni, se va deschide linia telefonică la care ascultătorii sunt invitaţi să intre în direct şi să comunice indiciile, în ordinea transmiterii lor. Primul ascultător care intră în direct şi comunică cele patru indicii în ordinea transmiterii acestora, câştigă premiul lunii.

 

6.     VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR

a)     Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un pachet oferit de sposor, pentru toată perioada de derulare a concursului;

b)    La sosirea câştigătorul va semna un proces verbal prin care se certifică calitatea de beneficiar al premiului câștigat, în perioada stabilită de comun acord cu reprezentantul S.C. WEBMEDIA SRL, o declarație de acord cu condițiile de prelucrare a datelor personale  şi va ataşa o copie după propria(ul) C.I./B.I. prin care se atestă calitatea de câştigător.

 

Important: cheltuielile de transport din localitatea câştigătorului la nava MS Diana (comuna Nufăru, Tulcea), asigurarea medicala / storno şi Test PCR Covid, vor fi suportate integral de către câştigător.

 

   7.  RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor.

   

   8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.
ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor       personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

 

    9.TAXE

Sponsorul „S.C. WEBMEDIA SRL”, care asigură 6 pachete oferite: decembrie “Revelion - CROAZIERA DELTA și DUNĂRE cu NAVA MS DIANA”, ianuarie “Simfonia Deltei S4 - Descoperim Ucraina și brațul Chilia”, februarie “Simfonia Deltei S5 - Descoperim brațul Sfântu Gheorghe”, martie Croaziera Orsova-Cazanele Mici și Mari > Veliko GRADISTE > Belgrad(Serbia) , aprilie Croaziera Orsova-Cazanele Mici și Mari > Veliko GRADISTE > Belgrad(Serbia), mai  Croaziera Orsova-Cazanele Mici și Mari > Veliko GRADISTE > Belgrad(Serbia), acordate de către Radio România Actualităţi în cadrul concursului difuzat în emisiunea „ÎNTRE PRIETENI”, se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

 

10. FORŢĂ MAJORĂ

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie

îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

 

    11. LITIGII

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti.

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Etichete rrascrollconcursuri romania actualitaticoncursrraRegulamentul Concursului din cadrul emisiunii Între Prieteni(RS)

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live