Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: Matinal Marţi, 26 Mai

Cele mai citite

Articole recente

Autor

7 Iunie 2019
Vizualizari: 5739
Comentează add

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii ”Prietenii de la 10”

REGULAMENTUL CONCURSULUI BEOVITA din cadrul emisiunii ”Prietenii de la 10”

-

                                                                        

REGULAMENTUL CONCURSULUI

din cadrul emisiunii ”Prietenii de la 10”


 

  1. ORGANIZATOR  

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti,      str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R8296093, organizează în perioada        10 – 5 iulie 2019, un concurs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

PARTENER

ARROW HUMAN DEVELOPMENT s.r.l., cu sediul în str. Călugărului, nr. 16, 077151 Bălteni, e-mail: hello@arrow-scm.com, cod fiscal 36019462

  1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul va începe luni 10 iunie 2019 şi se va încheia vineri 5 iulie 2019, cu derulare în cadrul emisiunii ”Prietenii de la 10”  zilnic de luni până vineri, în perioada mai sus-menţionată;

  1. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 10 iunie 2019. Nu au dreptul să participe salariaţii, colaboratorii cu contract ai Partenerului şi rudele până la gradul doi ale celor care lucrează în Societatea  Română de Radiodifuziune.

  1. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV  

  1. Concursul se desfăşoară în perioada 10 iunie – 5 iulie 2019, în cadrul emisiunii  ”Prietenii de la 10”, zilnic de luni până vineri în perioada mai sus menționată. Numărul total de ediţii de concurs, respectiv de premii, va fi de 20;

  2. Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un set cu 5 produse cosmetice și suplimente Beovita, compuse din: Parodont gel, pastă de dinți fără fluor, gel cu fluor natural (din sursă vegetală), ulei de chimen negru egiptean, capsule cu ulei de chimen negru egiptean, pentru toată perioada de desfăşurare a concursului; 

  3. Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de către secretariatul emisiunii ”Prietenii de la 10”;

  4. Premiul se va atribui primului ascultător care intră în direct la numărul de telefon menţionat de moderatorul emisiunii (tarif normal) şi răspunde corect la întrebarea lansată;

  5. Întrebările vor fi editate de echipa emisiunii ”Prietenii de la 10” (producător /realizator);

  6. Premiul va fi constituit doar din setul cu cele 5 produse cosmetice și suplimente Beovita, și nu de contravaloarea în bani a acestora.

                        

 5 .VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Ascultătorul care a participat la concurs şi a răspuns corect la întrebarea pusă de moderatorul emisiunii va transmite datele complete de identificare şi adresa de corespondenţă pentru a putea intra în posesia premiului care va fi expediat de către PARTENER respectiv ARROW HUMAN DEVELOPMENT s.r.l.

La primirea premiului, câştigătorul va semna procesul verbal, declaraţia de acord cu

condiţiile de prelucrare a datelor personale, va ataşa o copie după propriul B.I./C.I. şi va expedia aceste documente prin poştă la adresa din antetul procesului verbal sau scanate, în format electronic, la adresa de e-mail: gabriel.olariu@radioromania.ro, în termen de maxim 5 zile de la primirea premiului.

Nerespectarea acestei cerinţe va bloca accesul respectivilor participanţi, la orice alt concurs cu premii organizat de Radio România Actualităţi, pentru o perioadă de cel puţin un an de zile de la data participării.  

  6. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.

   

  7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.
ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

   8. FORŢĂ MAJORĂ

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

   9. LITIGII

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti

   10. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.romania-actualităţi.ro începând cu data de 7 iunie 2019.

                                            


Etichete concursregulament

Articole cu teme similare:

Recomandarile editorului:

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live