Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: Obiectiv, România Luni, 21 Octombrie

Cele mai citite

Articole recente

Autor

Radio România Actualităţi

12 Ianuarie 2015
Vizualizari: 1722
Comentează add

REGULAMENTUL CONCURSULUI "Un pachet de cărţi pentru biblioteca dumneavoastră” din cadrul emisiunii “MATINAL”.

Regulament-"Un pachet de cărţi pentru biblioteca dumneavoastră"

radio-romania-actualitati

REGULAMENTUL CONCURSULUI "Un pachet de cărţi pentru biblioteca dumneavoastră” din cadrul emisiunii “MATINAL”

Actul aditional la regulamentul concursului poate fi consultat aici.

1. ORGANIZATOR 

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.82.96.093, organizează în perioada 12 ianuarie – 13 martie 2015 un concurs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România 

PARTENER

EDITURA TREI, cu sediul în Bucureşti, str. Sfântul Constantin nr. 9, ap. 1, sector 1, cod fiscal RO6090320.

2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE

Concursul va începe luni 12 ianuarie 2015 şi se va încheia vineri 13 martie 2015, cu derulare în cadrul emisiunii „MATINAL”, care se difuzează de luni până vineri, în perioada mai sus-menţionată.

3. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit 18 ani. Nu au dreptul să participe salariaţii, colaboratorii cu contract ai Partenerului şi rudele până la gradul doi ale celor care lucrează în Societatea Română de Radiodifuziune.

4. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV 

a) Concursul se desfăşoară în perioada 12 ianuarie - 13 martie 2015, de luni până vineri, în cadrul emisiunii “MATINAL” care se difuzează la Radio România Actualităţi, în intervalul orar 07:20 – 10:00. Numărul total de ediţii de concurs, respectiv de premii, va fi de 45;

b)Pentru a putea participa la concurs concurenţii trebuie să asculte emisiunea „Matinal” din ziua respectivă şi să răspundă corect la întrebarea pusă de moderatorul emisiunii “MATINAL”, din conţinutul acesteia;

c) Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un pachet cu cărţi, pentru toată perioada de desfăşurare a concursului; 

d)Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de către secretariatul emisiunii “MATINAL”;

e) Premiul se va atribui primului ascultător care intră în direct la numărul de telefon menţionat de moderatorul emisiunii (tarif normal) şi răspunde corect la întrebarea 

f) Întrebarea va fi editată de echipa “MATINAL” (producător /realizator);

g) Premiul va fi constituit doar din pachetul de cărţi si nu de contravaloarea în bani a 

h) Conţinutul premiului, respectiv al pachetului cu cărţi, va fi modificat la fiecare două săptămâni. Titlurile volumelor care vor compune pachetul cu cărţi vor fi mediatizate de moderatorul emisiunii „MATINAL”. 

5. DESFÃSURAREA CONCURSULUI

Zile şi ore de desfăşurare: De luni până vineri în jurul orei 09:30

6 .VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Ascultătorul care a participat la concurs şi a răspuns corect la întrebarea pusă de moderatorul emisiunii „MATINAL” va transmite datele complete de identificare şi adresa de corespondenţă pentru a putea intra în posesia premiului care va fi expediat de către partenerul Organizatorului, respectiv Editura TREI;

La primirea pachetului cu cărţi, câştigătorul va semna procesul verbal, va ataşa o copie după B.I./C.I. al/a câştigătorului şi va expedia ambele documente prin poştă la adresa din antetul procesului verbal sau scanate, în format electronic, la adresa de e-mail: gabriel.olariu@radioromania.ro, în termen de maxim 5 zile de la primirea premiului.

Nerespectarea acestei cerinţe va bloca accesul acelor participanţi la orice alt concurs cu premii organizat de Radio România Actualităţi, pentru o perioadă de cel puţin un an de zile de la data participării. 

7. RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.

8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.

ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

9. FORŢĂ MAJORĂ 

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţieîl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel. 

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră. 

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti 

11. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI 

Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.romania-actualităţi.ro începând cu data de 09.01.2015.

ACT ADIŢIONAL la REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii “MATINAL”

Prin prezentul ACT ADIŢIONAL se completează Regulamentul concursului „Un pachet de cărţi pentru biblioteca dumneavoastră”. ACTUL ADITIONAL poate fi citit aici


Etichete regulamentconcursUn pachet de cărţi pentru biblioteca dumneavoastră

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live