Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: SERVICIUL DE NOAPTE (Continuare) Vineri, 21 Februarie

Cele mai citite

Articole recente

Emisiuni

Autor

Radio România Actualităţi

10 Octombrie 2014
Vizualizari: 1880
Comentează add

Regulamentul concursului din cadrul emisiunii “Bună dimineaţa, România!” ediţia de sâmbătă "Un week-end în Delta Dunării la Egreta Resort”.

Regulament Concurs "Un weekend în Delta Dunării"

radio-romania-actualitati

REGULAMENTUL CONCURSULUI
din cadrul emisiunii “Bună dimineaţa, România!” ediţia de sâmbătă
„Un week-end în Delta Dunării la Egreta Resort”


1. ORGANIZATOR
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.8296093, organizează în perioada 11 octombrie – 8 noiembrie 2014 un concurs cu premii, prin intermediul postului Radio România Actualităţi.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

PARTENER
SC HIDROTURISM SRL
cu sediul în sat Uzlina, comuna Murighiol, str. Lacului, nr.7, înregistrată la numărul Registrul Comerţului sub nr. 36/782/2008, CIF: RO 24868022, www.hidroturism.ro .

2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE
Concursul va începe sâmbătă 11 octombrie 2014 şi se va încheia sâmbătă 8 noiembrie 2014, cu derulare în cadrul emisiunii „Bună dimineaţa, România!”, ediţia de sâmbătă, în perioada mai sus-menţionată.

3. DREPTUL ŞI CONDIŢIILE DE PARTICIPARE
Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit 18 ani până la data de 11 octombrie 2014. Nu au dreptul să participe salariaţii, rudele până la gradul doi, colaboratorii cu contract ai organizatorului concursului, ai partenerului care asigură premiile şi orice alte persoane care au legatură directă cu acest concurs.

4. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV
a) Concursul se desfăşoară în perioada 11 octombrie - 8 noiembrie 2014, în cadrul emisiunii “„Bună dimineaţa, România!”, ediţia de sâmbătă,” care se difuzează la Radio România Actualităţi în intervalul orar 06:05 – 09:00;
b) Pentru a putea participa la concurs concurenţii trebuie să asculte emisiunea „Bună dimineaţa, România!”, ediţia de sâmbătă şi să trimită răspunsul corect la întrebarea pusă de moderatorul emisiunii “Bună dimineaţa, România!”, cu tematica Delta Dunării, la adresa de e-mail florinhelmis@gmail.com, (data limita va fi lunea următoare ora 23:59) sau prin poştă (data poştei pentru expedierea plicului să fie cel mai târziu ziua de luni a săptămânii urmatoare) împreună cu datele de identificare şi contact: nume, prenume, CNP, adresa completă de reşedinţă, telefon;
c) Desemnarea câştigătorului premiului săptămânal se va face în ediţia următoare a emisiunii „Bună dimineaţa, România” ediţia de sâmbătă;
d) Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un week-end pentru două persoane cu demipensiune la Egreta Resort din Murighiol, inclusiv transferul cu barca, pentru toată perioada de desfăşurare a concursului;
e) Premiul se va atribui după mecanismul de desfăşurare prezentat mai jos;
f) Premiul va fi constituit doar din pachetul de servicii şi nu din contravaloarea în bani a acestuia. Week-end-ul oferit ca premiu va fi stabilit de comun acord de către câştigător cu conducerea hotelului. La sosirea la hotel, câştigătorul va semna un proces verbal prin care se certifică calitatea de câştigător a acelui week-end şi va ataşa o copie după propria(ul) C.I./B.I.;
g) Nerespectarea programării făcute la recepţia hotelului atrage după sine pierderea premiului;
h) Premiul nu poate fi cedat unei alte persoane.

5. MECANISMUL DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI
Zile şi ora de desfăşurare:
sâmbăta după următoarea schemă:
în jurul orei 08:45 se va lansa întrebarea de concurs din conţinutul emisiunii „Bună dimineaţa, România!”, ediţia de sâmbătă, difuzată în ziua respectivă. Până lunea din săptămâna următoare participanţii la concurs vor transmite, la adresa de e-mail florinhelmis@gmail.com, (până la ora 23:59) sau prin poştă, răspunsul corect împreună cu datele de identificare (nume, prenume, CNP, adresa completă de reşedinţă, telefon). Răspunsurile transmise vor fi păstrate pe toată durata de derulare a etapei de departajare a finaliştilor concursului pentru a putea proba corectitudinea desemnării câştigătorilor.

6. INFORMAŢII GENERALE
a) Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un week-end pentru două persoane cu demipensiune la Egreta Resort din Murighiol, inclusiv transferul cu barca, pentru perioada 11 octombrie - 8 noiembrie 2014 de difuzare a emisiunii „Bună dimineaţa, România!”, ediţia de sâmbătă;
b) Premiile se vor acorda în luna noiembrie 2014;
c) Participanţii la concurs care nu au câştigat în săptămâna respectivă pot participa în săptămânile următoare la concurs;
d) La sosirea la hotel, câştigătorul va semna un proces verbal prin care se certifică că beneficiază de premiul oferit, în perioada stabilită de comun acord cu reprezentantul hotelului şi va ataşa o copie după propria(ul) C.I./B.I..

Important: cheltuielile de transport din localitatea câştigătorului la debarcaderul Murighiol (transferul cu barca la hotel va fi asigurat de SC HIDROTURISM SRL), vor fi suportate integral de către câştigător.

7. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor.

8. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.
ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

9.TAXE
Partenerul „SC HIDROTURISM SRL” care asigură cele 5 premii acordate de către Radio România Actualităţi în cadrul concursului difuzat în emisiunea „Bună dimineaţa, România!”, ediţia de sâmbătă, în perioada 11 octombrie - 8 noiembrie 2014, se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului.

10. FORŢĂ MAJORĂ
În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie
îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.
Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

11. LITIGII
Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi dedus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti.

12. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.romania-actualităţi.ro începând cu data de 10 octombrie 2014.
 


Etichete Concursuri Romania ActualitatiConcursuri RRAregulamentconcursemisiuneUn weekend in Delta DunariiBuna dimineataRomânia!

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live