Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: ŞTIRI (politice, economice, sociale, culturale * Meteo * Sport) Sâmbătă, 06 Martie

Cele mai citite

Articole recente

Ştiri

Autor

Radio România

29 Ianuarie 2021
Vizualizari: 2868
Comentează add

REGULAMENTUL CONCURSULUI „Radio România Actualităţi vă invită la teatru” din cadrul emisiunii ”Obiectiv România”.

REGULAMENT CONCURS „RRA vă invită la teatru”

radio-romania

                                              Ar putea fi o imagine cu text care spune „TEATRUL NATIONAL SARUBANCA u RADU STANCA S I B FONDAT IN 1788”                                         


 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

„Radio România Actualităţi vă invită la teatru”

din cadrul emisiunii 

”Obiectiv România” 

#

  1. ORGANIZATOR  

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.8296093, organizează în perioada             1 – 12 februarie 2021, un concurs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.

ORGANIZATORUL îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

PARTENER

TEATRUL NAȚIONAL ”RADU STANCA” Sibiu, cu sediul în Sibiu, b-dul Corneliu Coposu, nr. 2,  CUI 4556190, www.tnrs.ro

  1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

Concursul va începe luni 1 februarie 2021 şi se va încheia vineri 12 februarie 2021, cu derulare în cadrul emisiunii”Obiectiv România” zilnic, de luni până vineri;

  1. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit 14 ani până la data de 1 februarie 2021. Nu au dreptul să participe salariaţii, colaboratorii cu contract ai PARTENERULUI şi rudele până la gradul doi ale celor care lucrează în Societatea  Română de Radiodifuziune.

  1. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV  

  1. Concursul se desfăşoară în perioada 1 – 12 februarie 2021, în cadrul emisiunii ”Obiectiv România” zilnic, de luni până vineri. Numărul total de ediţii de concurs, respectiv de premii, va fi 10;

  2. Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un abonament TNRS – Scena Digitală, pentru 6 luni, la 18 spectacole prezentate pe Scena Digitală, pentru toată perioada de desfăşurare a concursului; 

  3. Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de secretariatul emisiunii ”Obiectiv România”;

  4. Premiul se va atribui primului ascultător care intră în direct la numărul de telefon menţionat de realizatorul emisiunii (tarif normal) şi răspunde corect la întrebarea lansată;

  5. Întrebările vor fi editate de echipa emisiunii ”Obiectiv România” (producător /realizator);

  6. Premiul  va fi constituit doar din abonamentul TNRS – Scena Digitală, pentru 6 luni si nu de contravaloarea în bani a acestuia;

                         

  5 .VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Ascultătorul care a participat la concurs şi a răspuns corect la întrebarea pusă de realizatorul emisiunii va transmite datele complete de identificare pentru a putea intra în posesia codului de abonat cu care va putea activa abonamentul, valabil 6 luni, de la data activării lui, prin introducerea codului de abonat în câmpul AUTENTIFICARE. Codul de activare va fi furnizat de PARTENER, direct câștigătorului abonamentului.

ORGANIZATORUL concursului va transmite câştigătorului abonamentului, prin e-mail, un proces-verbal prin care se certifică calitatea de câștigător împreună cu o declaraţie de acord cu condiţiile de prelucrare a datelor personale. Aceste două documente vor fi semnate de către câștigător și împreună cu o copie după propria C.I., va transmite cele 3 documente prin poştă la adresa din antetul procesului verbal sau scanate, în format electronic, la adresa de e-mail: gabriel.olariu@radioromania.ro, în termen de maxim 5 zile de la primirea codului de activare. 

Nerespectarea acestei cerinţe va bloca accesul respectivilor participanţi, la orice alt concurs cu premii organizat de Radio România Actualităţi, pentru o perioadă de cel puţin un an de zile de la data participării.  

   6.  RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.

    

   7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.
ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor       personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza 

de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

    8. FORŢĂ MAJORĂ 

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către ORGANIZATOR şi a cărui apariţie

îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel. 

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, ORGANIZATORUL va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră. 

    9. LITIGII 

Eventualele dispute apărute între ORGANIZATOR şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti 

    

                                             


Etichete rrascrollREGULAMENTUL CONCURSULUIRadio România Actualităţi vă invită la teatruObiectiv România(RS)

Articole cu teme similare:

Recomandarile editorului:

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live