Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: TEATRU NAŢIONAL RADIOFONIC Vineri, 07 August

Cele mai citite

Articole recente

Autor

Radio România Actualităţi

29 Septembrie 2018
Vizualizari: 1576
Comentează add

REGULAMENTUL CONCURSULUI „O carte este un dar potrivit de Centenar!”din cadrul emisiunii ”100 de minute bune”

Regulament Concurs Integral

radio-romania-actualitati
page1image3471240240page1image3471241616page1image3471242576page1image3471242784page1image3471242992page1image3471243200page1image3471243472page1image3471243744page1image3471245632page1image3471245840page1image3471246048page1image3471246320page1image3471246592page1image3471246864page1image3471247136page1image3471247408page1image3471247936page1image3471248144page1image3471248352page1image3471248624page1image3471248896page1image3471249168page1image3471249440page1image3471249712page1image3471249984page1image3471250256page1image3471250528

REGULAMENTUL CONCURSULUI „O carte este un dar potrivit de Centenar!”din cadrul emisiunii ”100 de minute bune”

1. ORGANIZATOR
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE 
cu sediul în Bucureşti, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.8296093, organizează în perioada 1 octombrie – 28 decembrie 2018, un concurs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul
www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

PARTENER
INTEGRAL PUBLISHERS SRL, 
cu sediul în Bucureşti, sector 1, Str. Diaconu Coresi, nr. 53, tel. 0314.255.015, e-mail office@eintegral.ro, înregistratî în Registrul Comertului sub nr. J40/13056/2016, CUI 36598658, www.eintegral.ro.

2. PERIOADA DE DESFĂŞURARE
Concursul va începe luni 1 octombrie 2018 şi se va încheia vineri 28 decembrie 2018, cu derulare în cadrul emisiunii ”100 de minute bune”, zilnic, de luni până vineri, în perioada mai sus menţionată. Numărul de premii va fi 65;

3. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE
Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit 14 ani până la data de 1 octombrie 2018. Nu au dreptul să participe salariaţii, colaboratorii cu contract ai Partenerului şi rudele până la gradul doi ale celor care lucrează în Societatea Română de Radiodifuziune.

4. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV

  1. a)  Concursul se desfăşoară în perioada 1 octombrie – 28 decembrie 2018, în cadrul

    emisiunii ”100 de minute bune”, zilnic, de luni până vineri. Numărul total de ediţii

    de concurs, respectiv de premii, va fi de 65;

  2. b)  Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un pachet cu cărţi,

page1image3428503568page1image3428503840page1image3428504112page1image3428504384

pentru toată perioada de desfăşurare a concursului;

1

c) Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de către secretariatul emisiunii ”100 de minute bune”;

  1. d)  Premiul se va atribui primului ascultător care intră în direct la numărul de telefon menţionat de moderatorul emisiunii (tarif normal) şi răspunde corect la întrebarea lansată;

  2. e)  Întrebările vor fi editate de echipa emisiunii ”100 de minute bune (producător /realizator);

  3. f)  Premiul va fi constituit doar din pachetul de cărţi și nu de contravaloarea în bani a acestuia;

  4. g)  Conţinutul premiului, respectiv al pachetului cu cărţi, va fi modificat zilnic;

5 .VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Ascultătorul care a participat la concurs şi a răspuns corect la întrebarea pusă de moderatorul emisiunii va transmite datele complete de identificare şi adresa de corespondenţă pentru a putea intra în posesia premiului care va fi expediat de către partenerul Organizatorului, respectiv Editura Integral, prin Poșta Română;

La primirea pachetului cu cărţi, câştigătorul va semna procesul verbal și declarația de acord cu condițiile de prelucrare a datelor personale, va ataşa o copie după B.I./C.Ial/a câştigătorului şi va expedia aceste 3 documente prin poştă la adresa din antetul procesului verbal sau scanate, în format electronic, la adresa de e-mail:gabriel.olariu@radioromania.roîn termen de maxim 5 zile de la primirea premiului.

Nerespectarea acestei cerinţe va bloca accesul respectivilor participanţi, la orice alt concurs cu premii organizat de Radio România Actualităţi, pentru o perioadă de cel puţin un an de zile de la data participării.

6. RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.

7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs. ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza

de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

8. FORŢĂ MAJORĂ

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie
îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin

page2image3471600848page2image3471601120page2image3471601392page2image3471601728page2image3471602000page2image3471602592page2image3471602864page2image3471603200page2image3471603824page2image3471604160page2image3471604432page2image3471604704page2image3471604976

2

Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.
Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

9. LITIGII

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti

10. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI

Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.romania- actualităţi.ro începând cu data de 28.09.2018.

page3image3471163616page3image3471163888

3


Etichete 100 de minute buneConcursuri Romania Actualitaticoncurs

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live