Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: VATRA LUMINOASĂ Luni, 24 Ianuarie

Cele mai citite

Articole recente

Emisiuni

Autor

5 Aprilie 2019
Vizualizari: 6205
Comentează add

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii ”Deschis în week-end”.

Regulament concurs "Deschis în weekend"

-

REGULAMENTUL CONCURSULUI din cadrul emisiunii ”Deschis în week-end”

1.    ORGANIZATOR 
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti,      str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R8296093, organizează în perioada        6 aprilie – 25 mai 2019, un concurs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.
Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

PARTENER
SC HUSQVARNA PADURE & GRADINA SRL, cu sediul în Șos Odăi, nr. 33-37, sectorul 1 București, tel: 021.352.18.01, e-mail: office@husqvarna.ro,  cod fiscal RO4381854

2.    PERIOADA DE DESFĂŞURARE
Concursul va începe sâmbătă 6 aprilie 2019 şi se va încheia sâmbătă 25 mai 2019, cu derulare în cadrul emisiunii ”Deschis în week-end”  sâmbăta și duminica, în perioada mai sus-menţionată;

3.    DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE
Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit vârsta de 18 ani până la data de 6 aprilie 2019. Nu au dreptul să participe salariaţii, colaboratorii cu contract ai Partenerului şi rudele până la gradul doi ale celor care lucrează în Societatea  Română de Radiodifuziune.

4.    CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV 
a)    Concursul se desfăşoară în perioada 6 aprilie – 25 mai 2019, în cadrul emisiunii  ”Deschis în week-end”, în edițiile de sâmbătă și duminică ale emisiunii. Numărul total de ediţii de concurs, respectiv de premii, va fi de 15;
b)    Un ascultător poate câştiga un singur premiu care constă într-un set de antifoane cu vizieră de protecție Husqvarna, o pereche de mănuși cu 5 degete, model Technical, cu protecție pentru motoferăstrău și un ceas de mână Husqvarna (Chrono),  pentru toată perioada de desfăşurare a concursului;
c)    Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de către secretariatul emisiunii ” Deschis în week-end”;
d)    Premiul se va atribui primului ascultător care intră în direct la numărul de telefon menţionat de moderatorul emisiunii (tarif normal) şi răspunde corect la întrebarea lansată;
e)    Întrebările vor fi editate de echipa emisiunii ”Deschis în week-end” (producător /realizator);
f)    Premiul va fi constituit doar din setul de antifoane cu vizieră de protecție Husqvarna, perechea de mănuși cu 5 degete, model Technical, cu protecție pentru motoferăstrău și ceasul de mână Husqvarna (Chrono) și nu de contravaloarea în bani a acestora.
                        
  5 .VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR
Ascultătorul care a participat la concurs şi a răspuns corect la întrebarea pusă de moderatorul emisiunii va transmite datele complete de identificare şi adresa de corespondenţă pentru a putea intra în posesia premiului care va fi expediat de către Organizator.
La primirea premiului, câştigătorul va semna procesul verbal, declaraţia de acord cu
condiţiile de prelucrare a datelor personale, va ataşa o copie după propriul B.I./C.I. şi va expedia aceste documente prin poştă la adresa din antetul procesului verbal sau scanate, în format electronic, la adresa de e-mail: gabriel.olariu@radioromania.ro, în termen de maxim 5 zile de la primirea premiului.
Nerespectarea acestei cerinţe va bloca accesul respectivilor participanţi, la orice alt concurs cu premii organizat de Radio România Actualităţi, pentru o perioadă de cel puţin un an de zile de la data participării. 
 
   6.  RESPONSABILITATE
Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.
   
   7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE
În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.
ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.


    8. FORŢĂ MAJORĂ
În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel.
Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră.

    9. LITIGII
Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti

    10. REGULAMENTUL OFICIAL AL CONCURSULUI
Regulamentul oficial al concursului va fi publicat pe site-ul www.romania-actualităţi.ro începând cu data de 5 aprilie 2019.


                                             

 


Etichete concursregulament

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live