Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: VATRA LUMINOASĂ Duminică, 25 Septembrie

Cele mai citite

Articole recente

Ştiri

Autor

Radio România Actualităţi

3 Mai 2022
Vizualizari: 10063
Comentează add

REGULAMENTUL CONCURSULUI ”Radio România Actualități și Sportpartner vă îndeamnă la mișcare” din cadrul emisiunii ”Matinal”

Radio România Actualități și Sportpartner vă îndeamnă la mișcare

radio-romania-actualitati

   Foto arhivă

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI 

”Radio România Actualități și Sportpartner vă îndeamnă la mișcare”

din cadrul emisiunii ”Matinal”

 

  1. ORGANIZATOR  

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE cu sediul în Bucureşti,      str. General Berthelot, nr. 60-64, sector 1, cod fiscal RO8296093, organizează în perioada 31 ianuariee - 30 mai 2022, un curs cu premii prin intermediul postului Radio România Actualităţi.

Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica conceptul şi formatul concursului ori de câte ori consideră necesar acest fapt sau de a întrerupe concursul în orice moment pe parcursul desfăşurării acestuia, aducând la cunoştinţa publicului modificările operate, înainte de intrarea acestora în vigoare, prin publicarea pe site-ul www.romania-actualitati.ro şi ataşarea Actului Adiţional modificator la Regulamentul de concurs, precum şi prin anunţuri la postul Radio România Actualităţi.

PARTENER

SC SPORT FACTORY SRL cu sediul în șos. București Nord, nr.10, jud. Ilfov, Voluntari, tel. 0311.05.09.17, fax.0311.05.09.18, cod fiscal RO28751415, www.sportpartner.ro 

  1. PERIOADA DE DESFĂŞURARE 

Concursul va începe luni 31 ianuarie şi se va încheia luni 30 mai 2022, cu derulare în cadrul emisiunii ”Matinal”, de luni până vineri în intervalul orar 06:05 – 09:00.

  1. DREPTUL ŞI CONDIŢII DE PARTICIPARE

Concursul este adresat tuturor persoanelor fizice care au împlinit 18 ani până la data de 31 ianuarie 2022. Nu au dreptul să participe salariaţii, colaboratorii cu contract ai Partenerului şi rudele până la gradul doi ale celor care lucrează în Societatea  Română de Radiodifuziune. 

  1. CONCEPTUL – CONCURS INTERACTIV  

  1. Concursul se desfăşoară în perioada 31 ianuarie - 30 mai 2022, în cadrul emisiunii ”Matinal” de luni până vineri. Numărul total de ediţii de concurs, respectiv de premii, va fi de 17;

  2. Un ascultător poate câştiga un singur premiu, pentru toată perioada de desfăşurare a concursului;

  3. Premiul se va acorda în fiecare luni din săptămâna următoare difuzării emisiunii ”Matinal” (7, 14, 21, 28 februaruie / 7, 14, 21, 28 martie, 4 , 11, 18, 25 aprilie, 2, 9, 16, 23, 30 mai 2022) primului ascultător care intră în direct la numărul de telefon menţionat de realizatorul emisiunii (tarif normal) şi răspunde corect și complet la întrebarea lansată de acesta, din conținutul rubricii ”Apel matinal” difuzată într-o anumită zi din săptămâna precedentă;

  4. Apelurile telefonice cu răspunsurile pentru concurs vor fi gestionate de către secretariatul emisiunii ”Matinal” ;

  5. Întrebările vor fi editate de echipa emisiunii ”Matinal”, (producător /realizator);

  6. Premiul va fi constituit doar din banda de alergare Orion Fitness Core Y5  sau bicicleta mountainbike Thomas 29" și nu de contravaloarea în bani a acesteia;

                         

  5 .VALIDAREA CÂSTIGĂTORILOR ŞI PRIMIREA PREMIILOR

Ascultătorul care a participat la concurs şi a răspuns corect la întrebarea pusă de realizatorul emisiunii va comunica datele complete de identificare şi adresa de corespondenţă pentru a putea intra în posesia premiului;

La primirea premiului, câştigătorul va semna un proces verbal, o declarație de acord cu condițiile de prelucrare a datelor personale şi va ataşa o copie după propria C.I. şi va expedia documentele de mai sus prin poştă la adresa din antetul procesului verbal sau scanate, în format electronic, la adresa de e-mail: gabriel.olariu@radioromania.ro, în termen de maxim 5 zile de la primirea premiului. 

Premiile vor fi expediate de către SC SPORT FACTORY SRL printr-o firmă de curierat rapid.

   6.  RESPONSABILITATE

Prin participarea la concurs, toţi participanţii sunt de acord şi se obligă să respecte şi să se conformeze tuturor cerinţelor şi condiţiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atrăgând eliminarea concurenţilor de la concursurile viitoare.

    

 7. PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

În conformitate cu legislaţia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câştigătorilor şi premiul acordat în cadrul acestui concurs.
ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecţia datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidenţialitatea datelor       personale ale participanţilor la acest concurs. Prin simpla participare la concurs şi furnizarea datelor personale, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a ORGANIZATORULUI. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale. 

 

8. TAXE

Partenerul „SC SPORT FACTORY SRL”, care asigură cele 17 premii acordate de către Radio România Actualităţi în cadrul concursului difuzat în emisiunea ”Matinal”, în perioada 31 ianuarie - 30 mai 2022, se obligă să reţină şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători în conformitate cu Legea 571/2003 privind codul fiscal, orice alte obligaţii de natură fiscală sau de orice natură, în legătură cu acestea, fiind în sarcina exclusivă a câştigătorului. Valoarea totală a premiilor este 49583 RON

    8. FORŢĂ MAJORĂ 

În sensul acestui Regulament, Forţa Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator şi a cărui apariţie

îl pune pe acesta în imposibilitatea de a-şi îndeplini obligaţiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita, referitor la: războaie, incendii, inundaţii, greve şi blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel. 

Dacă o situaţie de forţă majoră împiedică total sau parţial desfăşurarea concursului conform condiţiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situaţia de forţă majoră. 

    9. LITIGII 

Eventualele dispute apărute între Organizator şi participanţii la concurs vor fi soluţionate pe cale amiabilă. Dacă soluţionarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi depus spre soluţionare instanţelor competente române din Bucureşti.

    


Etichete rrascrollconcursuri romania actualitatiregulamentconcursRadio România Actualități și Sportpartner vă îndeamnă la mișcareMatinalSportpartner

Articole cu teme similare:

Recomandarile editorului:

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live