Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: REPORTERII ACTUALITATII (CONTINUARE) Joi, 26 Noiembrie

Cele mai citite

Articole recente

Ştiri

Autor

Radiojurnal

5 Februarie 2020
Vizualizari: 1515
Comentează add

Şedinţa maraton de la Palatul Victoria a durat aproape 8 ore

Peste 20 de ordonanţe de urgenţă s-au aflat în discuţia Executivului

radiojurnal

 

Guvernul a aprobat ieri, într-o şedinţă care a durat 8 ore mai multe ordonanţe de urgenţă printre care şi pe cea referitoare la alegerilor parlamentare înainte de termen, a anunţat  şeful Cancelariei  prim-ministrului, Ionel Dancă.

De asemenea, şeful Cancelariei primului ministru, Ionel Dancă, a precizat că programul Prima Casă va continua şi în acest an, cu un plafon de aproximativ două miliarde de lei. El a mai spus că a fost adoptată şi o Ordonanţă de Urgenţă în domeniul sănătăţii, care prevede că pacienţii pot merge atât la spitalele de stat, cât şi la cele private, fără a suporta vreo co-plată.  

Pe de altă parte, ministrul Educaţiei, Monica Anisie, a declarat că au fost adoptate Ordonanţe de Urgenţă referitoare la decontarea navetei elevilor, extinderea programului "Masa caldă" şi - respectiv - stabilirea costului standard, pentru unităţile de învăţământ preuniversitar. S-a aprobat şi majorarea salariilor profesorilor, de la 1 ianuarie şi de la 1 septembrie. 

O altă ordonanţă de urgenţă adoptată a fost ce privind constituirea stocurilor de urgenţă medicală pentru epidemii şi alte evenimente generatoare de victime multiple, precum şi măsuri privind instituirea carantinei, a anunţat la conferinţa de presă care a urmat şedinţei de guvern ministrul de Interne, Marcel Vela. El a mai anunţat şi adoptarea unei Ordonanţe de Urgenţă privind reglementare circulaţiei pe drumurile publice a trotinetelor electrice.

Mai jos este lista proiectelor de acte normative adoptate sau de care guvernul a luat act în cadrul şedinţei din 4 februarie:

I.               PROIECTE DE LEGI

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, semnate la Kasane, la 10 iunie 2016

II.            ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare

2.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

3.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

4.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile ?i indemniza?iile de asigurări sociale de sănătate

5.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative      

6.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanţate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020

7.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru asigurarea descentralizării managementului Fondurilor Europene structurale şi de investiţii, la nivel regional

8.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanţare din fonduri structurale în vederea evitării riscului de decomitere pentru anul 2020, precum şi de modificare şi completare a unor acte normative

9.    ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021-2027

10.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea Programului naţional de introducere a gazelor naturale în localităţile încălzite cu combustibil solid

11.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind recensământul general agricol din România runda 2020

12.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea şi desfăşurarea Recensământului Populaţiei şi Locuinţelor din România în anul 2021

13.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plăţii cotizaţiilor la organizaţiile internaţionale interguvernamentale la care România este parte, precum şi pentru aprobarea plăţii cotizaţiei anuale în vederea participării Institutului Naţional de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică şi Guvernanţă în Statistică al OCDE

14.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

15.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea şi completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat şi Camera Deputaţilor, precum şi unele măsuri pentru buna organizare şi desfă?urare a alegerilor parlamentare anticipate

16.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare

17.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei

18.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat de salvare

19.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii petrolului nr. 238/2004 cu modificările şi completările ulterioare

20.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol şi bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome ”Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat”

21.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achiziţiilor publice

22.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011

23.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilo 

24.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval

25.ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul apărării naţionale

III.         HOTĂRÂRI

1.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional

2.    HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările şi completările ulterioare

3.    HOTĂRÂRE privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice

4.    HOTĂRÂRE privind interoperabilitatea sistemului feroviar

5.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2019 şi la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013

6.    HOTĂRÂRE  privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Dolj, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr.33 la HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

7.    HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Naţional al Bucovinei

8.    HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi modernizare pavilioane din cazarma 429 Bucureşti"

9.    HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă 

10.HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului "Duchampt Felix Pierre"

11.HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de selectare şi a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activităţi umane în care este interzisă realizarea de lucrări şi activităţi care pot afecta starea ecologică a apelor

12.HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Lupac, judeţul Caraş-Severin

13.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gura Râului, judeţul Sibiu

14.HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu

15.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de prefect al judeţului Argeş de către Soare Emanuel

16.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Argeş de către Ciungu Cristian-Andrei

17.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Buzău de către Preda Elena

18.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Cluj de către Budai Bela

19.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Constanţa de către Bozdoacă Aura

20.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Satu Mare de către Bota Cosmin-Gheorghe

21.HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Tulcea de către Caloianu Carmen

22.HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

23.HOTĂRÂRE pentru recunoaşterea Asociaţiei Foştilor Deţinuţi Politici şi Victime ale Dictaturii din România ca fiind de utilitate publică 

24.HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/956 al Parlamentului European şi al Consiliului din 28 iunie 2018 privind monitorizarea şi raportarea emisiilor de CO2 şi a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi şi a Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanţă privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi şi pentru vehiculele utilitare uşoare noi şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 ?i (UE) nr. 510/201

25.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2019 privind aprobarea normelor de implementare a programului ”Prima casă” 

26.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Stroeşti, judeţul Vâlcea

27.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Ceahlău, judeţul Neamţ

28.HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Constanţa

29.HOTĂRÂRE pentru înfiinţarea Comitetului Interinstituţional pentru Coordonarea şi Monitorizarea Participării României la Programele şi Iniţiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană

30.HOTĂRÂRE privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului

31.HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2019 pentru aprobarea criteriilor şi modalităţilor de stabilire şi ajustare a preţurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare şi procesare a octoxidului de uraniu, precum şi a preţului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Naţională a Uraniului – S.A. pe teritoriul României

IV.          MEMORANDUMURI

1.    MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2020 şi 2021 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane 

2.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului de amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal

3.    MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii unui Acord în forma simplificată a schimbului de note verbale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru privind autorizarea, pe bază de reciprocitate, a angajării membrilor de familie aflaţi în întreţinere ai personalului diplomatic, consular, administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare

V.             INFORMĂRI

1.    INFORMARE referitoare la ordonanţele emise în temeiul Legii nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe

VI.          PUNCTE DE VEDERE

1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate 

2.    PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 12 propuneri legislative


Etichete guvernordonanta de urgentaIonel Dancaprima casaMonica AnisieMarcel Vela

Articole cu teme similare:

Recomandarile editorului:

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live