Pe scurt:
Ascultă Radio Romania ActualităţiAscultă Live Acum: REPORTERII ACTUALITĂTII(CONTINUARE) Vineri, 18 Septembrie

Cele mai citite

Articole recente

EuranetPlus

Autor

Daniela Mănuţă

28 Septembrie 2015

România este unul din statele membre în care au fost implementate proiecte promiţătoare în acest sens

CE:Integrarea romilor a făcut progrese CE:Integrarea romilor a făcut progrese - Conține audio

daniela-manuta

 

În ceea ce priveşte monitorizarea rezultatelor pe teren ale strategiilor de integrare, raportul Comisiei Europene arată că Institutul Român de Cercetare a Minorităţilor Naţionale a iniţiat un proiect cu o durată de doi ani de cartografiere a comunităţilor roma.În cadrul proiectului va fi dezvoltat şi un set de indicatori care să înregistreze progresele la nivel local în ceea ce priveşte integrarea.România a fost, de asemenea, implicată într-un proiect multinaţional (NET-KARD) având ca scop combaterea discriminării. Proiectul a fost finanţat în cadrul programului Uniunii Europene pentru drepturi fundamentale şi cetăţenie şi s-a desfăşurat în perioada 2013-2014. El s-a concretizat într-un set de ghiduri de combatere a discriminării comunităţii roma care se adresează avocaţilor şi juriştilor, serviciilor de poliţie, asociaţiilor pentru roma şi profesioniştilor din mass-media.

Pe ansamblul Uniunii Europene, raportul arată faptul că statele membre continuă să înregistreze progrese în ceea ce priveşte integrarea romilor, însă sunt necesare eforturi suplimentare.Comisia Europeană subliniază,în raportul său, că din anul 2011 au crescut fondurile alocate pentru integrarea romilor-autorităile naţionale, regionale şi locale au la dispoziţie peste 90 de miliarde de euro, din Fondul social european şi Fondul european de dezvoltare regională, pentru a consolida capitalul uman, a promova incluziunea socială şi a combate sărăcia.Un alt progres înregistrat de statele membre vizează consolidarea cooperării cu societatea civilă şi cu autorităţile locale: unele state membre au înfiinţat structuri de coordonare pentru integrarea romilor, în care sunt implicate diverse părţi interesate, altele - printre care şi România - au concretizat strategia naţională în planuri de acţiune la nivel local.

Totodată, raportul Comisiei relevă faptul că încă există numeroase evoluţii îngrijorătoare, care necesită acţiuni suplimentare din partea statelor membre, de exemplu în cazul combaterii discriminării, deoarece se înregistrează o creștere îngrijorătoare a manifestărilor rasiste, a discursului de incitare la ură şi a infracţiunilor motivate de ură.Raportul invită statele membre să valorifice primii paşi parcurşi prin crearea unor platforme naţionale pentru romi, prin intensificarea eforturilor de combatere a discriminării şi a segregării, precum şi prin aplicarea la scară largă a practicilor testate şi încununate de succes.

AUDIO:Ce ar mai trebui făcut,în opinia câtorva persoane,pentru integrarea persoanelor de etnie romă:

Etichete raport Comisia Europenă,integrare romi,discriminare,măsuri

X

Candidaţii la preşedinţia Comisiei Europene participã la o dezbatere Eurovision, la Parlamentul European - Video Live